Studioglas 2019

Årets studioglas 2019: ERUPTION
 
Studioglasset, som i 2019 tilbydes alle medlemmer af Glasmuseets Venner, laves af Jean Thebault.
 
  
Jean Thebault er fransk, uddannet både i Frankrig og Danmark. Jean startede sin uddannelse i Frankrig med at arbejde på fabrikken Baccarat efterfulgt af uddannelse på CERFAV-Vannes le Chatel. Efter den franske uddannelse fulgte uddannelse i Danmark, på KDAK skolen på Bornholm.
 
Jean har efterhånden arbejdet en del år i Ebeltoft, han var i 2018 ansvarlig for Glashytten ved museet, ligesom han også i 2019 har ansvaret for arbejdet med forskellige former for glas i Glashytten på museets i Ebeltoft.
 
Jean tager i sit arbejde med glasset udgangspunkt i sin store interesse for glasset som det rå materiale, dets historie, processerne i glasset, og er optaget af hvordan mennesker har påvirket glas.
I sit arbejde med glas er Jean således påvirket af inspiration fra forskellige geologiske fænomener, og han ser glas som et resultat af uendelig mange års, han siger selv ”billions of years”, geologiske fænomener. Således er værket ”Eruption”, der nu tilbydes medlemmerne som årets studioglas, et resultat af hans studier af glassets tilblivelse.
 
”Eruption” er dybt inspireret af hans observationer af naturen, hans opfattelser af landskaber og af hans optagethed af geologiske kræfter som vulkanaktiviteter, erodering, aflejringer og bevægelser i jordskorpen.
 
Værket fremstiller Jean i forskellige størrelser og i flere farver. Den udgave af ”Eruption”, der tilbydes medlemmerne som årets studioglas, er en version med en højde på 25 cm. Der er tale om unika, og vi skal derfor gøre opmærksom på at højden, der tilstræbes, er 25 cm, men de forskellige eksemplarer af ”Eruption” kan variere.
 
Prisen for et ca. 25 cm højt eksemplar af ”Eruption” vil være 2.000 kr. Eksemplarer til foreningens medlemmer vil være begrænsede i antal, men er alle nummererede og signerede.

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft