Rundvisning på GLASSS

Rundvisning på GLASSS-udstillingen på Sophienholm
torsdag den 6. marts 2014

Glasmuseets Venners østdanske arrangementsgruppe afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 17-19 med en snes deltagere en rundvisning på GLASSS-udstillingen på Sophienholm.

Rundvisningen omfattede den tredje – og sidste – GLASSS-udstilling med et udvalg af fremtrædende danske glaskunstnere. Udstillingerne har alle gange været kurateret af billedkunstneren ATILA. Den aktuelle udstilling blev vist på Holstebro Kunstmuseum i 2013.

Med 14 glaskunstnere involveret var det ikke praktisk muligt at lave nogen form for artist-talk. Men ATILA stillede gerne op for Glasmuseets Venner for at vise rundt og fortælle om sit forhold til glaskunsten og de værker han havde valgt ud.

GLASSS

Udstillingen præsenterer dansk unikaglas udført af kunstnere der har gjort sig gældende med et stort talent inden for de sidste ti år. Udstillingen giver et bud på de væsentlige tendenser i dansk glaskunst. Og selv om nytte- og brugsværdier i dag ofte er af underordnet betydning i glaskunsten, så er de dog ikke ladt helt ude af betragtning i studioglasset. Udstillingen viser derfor både det rene, skulpturelle udtryk og glasinstallationer samt de mere traditionsforbundne urformer som skåle og fade.

De deltagende kunstnere har hver deres tilgang til glasset. Flere af kunstnerne har været med på de tidligere udstillinger, men der vises også værker af yngre kunstnere på vej. Kunstnerne er meget eksperimenterende og udfordrer ikke kun glasset som materiale, men også forestillingerne om hvad glas kan og er. Mange af udstillerne er i dag internationalt anerkendte.

De 14 deltagende kunstnere er – fra den ældste til den yngste – Karen Lise Krabbe (1955), Lene Bødker (1958), Stig Persson (1960), Steffen Dam (1961), Pipaluk Lake (1962), Lotte Thorsøe (1964), Susanne Jøker Johnsen (1966), Tobias Møhl (1970), Trine Drivsholm (1970), Christina Rivett (1975), Pernille Braun (1978), Marie Retpen (1978), Jeannet Iskandar (1980), Maria Koshenkova (1981) og Tillie Burden (1982).

I bogen der udgives til udstillingen, skriver museumsinspektør Ulla Houkjær, Designmuseum Danmark, at én af de ting der er fælles for udstillingens kunstnere er at de alle i udtrykket har en vis tilbageholdenhed og tøven både koloristisk og teknisk, og hun taler om et stramt defineret univers hvor ’less is more’. Og hvor værkerne hverken er spraglede eller prangende, men snarere afdæmpede med raffinerede farveovergange og en grundtone der afspejler en naturnærhed der præger selv de mest abstrakte arbejder i udstillingen. Hun betragter dette som en særlig dansk grundtone uden virkelige paralleller internationalt.

I bogen har Ulla Houkjær også grundige beskrivelser af de enkelte kunstnere og deres værker. Udstillingen og bogen er realiseret med støtte fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Danish Crafts, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Knud Højgaards Fond, Toyota Fonden og Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond.

Den første GLASSS-udstilling blev afholdt på Holstebro Kunstmuseum i 2004, og året efter flyttede den til Sophienholm. Den anden udstilling var i 2007 – først i Holstebro og siden på Kunstindustrimuseet.

ATILA

ATILA er selv billedkunstner. Han er ikke kunsthistoriker, understreger han selv, men studioglasset er hans store passion. Han er ivrig samler og har gennem mange år fulgt miljøet og dets kunstnere på tæt hold. Som ved de foregående to GLASSS-udstillinger har ATILA fokuseret på de værker der for ham har gjort en forskel i kraft af originalitet og kvalitet. Der er således tale om et personligt bud på hvad dansk studioglas kan præstere lige nu.

Deltagergebyr

Der opkrævedes et deltagergebyr på 80 kroner til dækning af diverse udgifter ved arrangementet – herunder sandwich m.m. Entréen til Sophienholm stod den enkelte deltager selv for. 

 


  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft