Legatmodtager 2014

Reception på Glasmuseet ved overrækkelsen af Finn Lynggaards Legat

Tekst: Karen Siune & Dan Mølgaard

Ida Wieth-Knudsen får overrakt statuetten "Finn" af Karen Siune

Finn Lynggaards Legat blev indstiftet i forbindelse med Finn Lynggaaards 80 års fødselsdag. Legatet, der er på 10.000 kr. og kan søges af danske glaskunstnere, har siden været uddelt 4 gange, senest d. 11. januar i år på Finns fødselsdag.

Dette års legat gik til Ida Wieth-Knudsen, som var udvalgt af bestyrelsen bestående af Tchai Munch, Dan Mølgaard og Karen Siune (sidstnævnte i egenskab af formand for Glasmuseets Venner). Ida blev valgt blandt otte ansøgere, der alle havde ansøgt og fremlagt planer for at bruge legatet til videreuddannelse i forbindelse med et udlandsophold.

Ida tog sin Master of Fine Art, Glass, ved Edinburgh College of Art i Skotland i 2009. Ida arbejder oftest med blæst glas, men er også interesseret i at kombinere glasset med andre materialer som træ, beton og metal.

Vi ønsker Ida tillykke med legatet, som hun modtog ved en reception på Glasmuseet, hvor hun udover legatet fik overrakt statuetten "Finn", som Tchai Munch sidste år var behjælpelig med at få fremstillet ud fra et arbejde af Finn Lynggaard. Legatet og statuetten gives til Ida i Finns ånd.

Ida Wieth-Knudsen, Dan Mølgaard, Karen Siune og Tchai Munch

Vi håber at det planlagte ophold ved Northland Creative Glass vil give hende en oplevelse og et udbytte, som Glasmuseet og Glasmuseets Venner ser frem til at høre mere om, idet der til legatet knytter sig en betingelse om aflevering af en form for rapport, evt. i form af et foredrag om udbyttet af studieopholdet. 

Bestyrelsen takker alle ansøgere for deres ansøgninger, og vi gør samtidig opmærksom på, at alle, der i denne omgang gik forgæves,er velkomne til at søge igen næste år. Der er desværre kun ét legat på kr 10.000 hvert år. Halvdelen af dette beløb er doneret af Glasmuseets Venner, de øvrige penge kommer fra de til fonden hørende midler.

Vi ønsker hjertelig tillykke.

Karen Siune, Dan Mølgaard og Tchai Munch


 Ida, Karen og Dan ved legatoverrækkelsen 2014

Karen, Ida og Dan ved receptionen på Glasmuseet 


  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft