Glastip Marts 2014

Glastip 2. marts 2014 – Glass aficionados

Glaslotteriet 2013 (Glasmuseets Venner)

De som foruden selve foreningen er indmeldt i Venneforeningens glaslotteri, deltog på gårsdagens generalforsamling i lodtrækningen om ti store stykker glaskunst til en gennemsnitlig indkøbspris af cirka 5000 kroner. På foreningens hjemmeside kan man se de udloddede værker – og hvem der vandt dem.

Årets Studioglas 2014 (Glasmuseets Venner)

Et af Venneforeningens tilbud til medlemmerne er et årligt salg af op til 30 eksemplarer af et stykke unikt glaskunst af en ung dansk glaskunstner. Det er altså kun for medlemmer, men andre må gerne kigge med – og måske bruge det som anledning til at melde sig ind.

Kunstneren er Sara Nolla Borghøj som dimitterede fra Designskolen for to år siden, og hun har lavet en skulpturvase i støvet blå. På foreningens hjemmeside kan man se og læse mere om værket – som fås for 1500 kroner. Bestyrelsen har for få dage siden udvalgt Saras vase som årets studioglas, og det skete ud af et felt som foruden Sara bestod af Christoffer Olling Back og Amy Krüger. De tre glaskunstnere havde hver givet et bud på årets studieglas.

Mesterværker i farvet glas

Køge Kunstforenings forårsudstilling er i år en præsentation af glasmesteren Per Steen Hebsgaard. Udstillingen viser arbejder for og med 16 billedkunstnere – Malene Landgreen, Ursula Reuter Christiansen, Lise Malinovsky, Arne Haugen Sørensen, Peter Stuhr, Svend Danielsen, Erik A. Frandsen, A Kassen, Leif Madsen, Tróndur Patursson (70 år i går), Verner Panton, Lars Ravn, Nils Erik Gjerdevik, Kjell Nupen, Karen Birgitte Lund og Jan Sivertsen.

Udstillingen ferniseres lørdag den 8. marts kl. 11 i Torvebyen 6 i Køge, og den kan ses marts måned ud onsdag-fredag kl. 14-17 og lørdag-søndag kl. 11-14. Torvebyen er et byggeri syd for Køge Torv og Å (sti fra torvet mellem nr. 19 og 21 eller P ved Blegdammen 10), og her har kunstforeningen lånt et ledigt butiksareal ved siden af Netto. Se vedlagte ferniseringsinvitation med illustration af Lise Malinovsky.

Lene Ingvorsen – Valby Kunsthåndværkere

Valby Kunsthåndværkere med blandt andre glasfuser Lene Ingvorsen udstiller lørdag-søndag den 15.-16. marts kl. 11-16 på Plejecentret Langgadehus, Valby Langgade 97 i Valby.

BodyTalk

Åbningen af den kommende store udstilling på Glasmuseet Ebeltoft – BodyTalk – var omtalt i sidste tip. Vedlagt en lille plakat om udstillingen og dens åbningsarrangementer.

Neues Glas – New Glass: art & architecture

“Dear glass aficionados,
It goes on!
The first issue of NEUES GLAS - NEW GLASS: art & architecture is coming out beginning of May 2014.
Planned themes include: The Coburg Prize for Contemporary Glass, Narcissus Quagliata.
Subscribe now. Please find the form attached or on the website.”

Sådan skriver Uta M. Klotz. Hun er tidligere medarbejder på det Neues Glas der netop er ophørt, og hun genopliver nu det tysk- og engelsksprogede Neues Glas i eget regi med sig selv som redaktør. Vedlagt subskriptionsformular.

Uta M. Klotz

Cisternerne ikke længere glasmuseum

Cisternerne i Søndermarken over for Frederiksberg Slot og Zoo er et gammelt højdereservoir anlagt af Københavns Vandforsyning omkring 1860 som et ’vandtårn’ anbragt i et hul på toppen af Valby Bakke. Cisternerne ophørte med at fungere som drikkevandsreservoir i 1933, men blev først tømt for vand i 1981. I forbindelse med at København var europæisk Kulturby i 1996 blev Cisternerne taget i brug som udstillingsrum efter initiativ fra Frederiksberg Kommune og galleriejer Max Seidenfaden – som fra 2001 og til og med sidste år drev Cisternerne som Museum for Moderne Glaskunst.

 

Fra i år er Cisternerne en del af Frederiksbergmuseerne, og stedet skal bruges til kunstudstillinger og forskellige arrangementer med udgangspunkt i stedets arkitektur og helt særlige klima. Åbningsudstillingen er Andante af Christian Lemmerz som udstiller store stearinlysskulpturer som publikum gerne må arbejde videre på.

Designskolen – glas på to niveauer

Det Kongelige Danske Akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering har med virkning fra dette års studiestart justeret sin faglige struktur med nye institutter og uddannelsesprogrammer.

Designskolen er delt i tre institutter – Institut for Bygningskunst og Design, Institut for Visuelt Design og Institut for Produktdesign. På sidstnævnte institut er der tre bachelorprogrammer og fire kandidatprogrammer.

Bachelorprogrammet for Kunsthåndværk – glas og keramik er et program med fokus på glas og keramik på et kunstnerisk grundlag. Programmet skal på baggrund af et omfattende håndværksmæssigt kendskab til teknik og materialer udvikle de studerendes kvalifikationer til at udforme og udvikle kunsthåndværket på et højt kunstnerisk niveau. Det er det vi kender som Glas- og Keramikskolen i Nexø på Bornholm. Uddannelsen er treårig, og bagefter er man uddannet kunsthåndværker.

Som en overbygning herpå findes et kandidatprogram kaldet Keramisk Design som holder til på skolen på Holmen i København, og som defineres som ”design med fokus på plastiske silikater, altså materialer som indeholder keramik, beton, gips og glas”. Tilknyttet området er det såkaldte SuperFormLab som er designskolens værksted og laboratorie for 3D-form på Refshalevej 213 (en del af det gamle B&W på Refshaleøen). Kandidatuddannelsen er på tre + to år, og bagefter er man uddannet designer.

Film og brochure om Bornholmerskolen

Kunstakademiets Designskole, Bornholm, har lavet en håndfuld små film som portrætterer to glas- og tre keramikstuderende. Skolen har samtidig fået lavet en ny folder om glas- og keramikuddannelsen.

 

Glastip 11. marts 2014 – Glas mellem himmel og jord

Kunsthåndværkerprisen af 1879

Værkerne af sidste års modtagere af medaljer og rejselegater er for tiden udstillet i Det danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg – sammen med smykker fra Københavns Erhvervs Akademis Institut for Ædelmetal og pels fra Kopenhagen Fur. 2013-modtagerne af Kunsthåndværkerprisen af 1879 var blandt andre glaskunstnerne Tillie Burden og Sally Xenia Christensen.

2014-modtagerne af Kunsthåndværkerprisen af 1879 findes gennem en proces som begynder til april hvor der et par uger er åbent for indlevering af kunsthåndværk. Værkerne bedømmes i slutningen af april af et udvalg der i år består af Bodil Busk Laursen, Bjørn Nørgaard, Kristin Urup og Castello Hansen – suppleret af nogle særligt fagkyndige De udvalgte værker præmieres med sølv- eller bronzemedaljer eller rejselegater som tildeles kunsthåndværkerne ved en ceremoni den 13. maj på Københavns Rådhus med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen. I løbet af sommeren arrangeres et sted i København en udstilling af de vindende værker.

Middelhavsmønstre i Glasseriet

Rikke Bruzelius ferniserer fredag den 14. marts kl. 16-18 sin udstilling med Karina Bjerregaard – billedkunster, illustrator og grafisk designer. Karina bor ligesom Rikke på Ama'r, og Rikke er stolt over at kunne præsentere hende i sit glaspuster-atelier. Rikke har ladet sig inspirere af Karinas tema Middelhavsmønstre til at blæse en serie unikaglas, og på åbningsdagen byder hun på et par eftermiddagstimer med folk/rock musik med Jens Rueskov Nielsen, vin og fredagshygge. Det er Jenagade 27, København S, og der er åbent tirsdag-fredag kl. 10-16, lørdag kl. 10-14. Sidste udstillingsdag er den 26. april.

Kulør på Nordjylland

Dronninglund Kunstcenter er på en runde gennem Region Nordjylland nået til Rebild Kommune i udstillingsrækken ”De sætter Kulør på Nordjylland”. De udvalgte kunstnere er seks malere og en fotograf samt det lokale glasmagerpar Britta Madsen og Søren Gøttrup.

Udstillingen åbner søndag den 16. marts kl. 11 med borgmestertale, musik, sang og vin, og den slutter den 6. april. Kunstcentret har åbent tirsdag-fredag kl. 13-17 og lørdag-søndag-helligdag kl. 11-17. Og man finder det på Thorup Hedevej 1 i Dronninglund. Entré 50 kroner.

Mellem himmel og jord

Galleri Udengaard har i marts-april udstillingerne LOST med assemblager (3D-collager), papirarbejder og installationer af Jan Wessel og Mellem himmel og jord med skulpturelle værker og akvareller af den århusianske glaskunstner Karen Nyholm. Motiverne er græs, skyer, kranier og pistoler, og Karen Nyholm skaber med udstillingen en fantasi af historier med tråde til barndommens farverige pyntede univers, men sat ind i en ramme af voksen æstetik. Udlægningen af Karen Nyholms kunst fortsætter på galleriets hjemmeside.

Der holdes fernisering med vin m.m. søndag den 16. marts kl. 13-16, udstillingen varer til 12. april, og der er åbent torsdag-fredag kl. 12-17 og lørdag kl. 11-14 og ellers efter aftale – 22 16 91 25. Galleriet finder man i baggården til Nørrebrogade 22-26 i Aarhus C.

Mere om Neues Glas

I forlængelse af sidste nummers omtale af genoplivningen af Neues Glas / New Glass har vi fra redaktør Uta Klotz og via tjekkisk-danske Pavla Rossini, en af bladets korrespondenter, modtaget nogle flere ord om både det gamle og det nye blad.

Neues Glas - New Glass er udkommet siden 1980 og har gennem årene gjort det muligt for udøvende kunstnere, museumsverdenen, gallerier og samlere med flere at følge udviklingen i studioglasset internationalt. Blandt de ledende studioglaskunstnere fandt man dengang amerikanerne Harvey Littleton og Dale Chihuly, hollænderen Sybren Valkema, tyskeren Erwin Eisch, tjekken Stanislav Libensky og danskeren Finn Lyngaard. Chefredaktør var i mange år en af de førende glasteoretiker Helmuth Ricke, og i 1992 blev den redaktionelle chefpost overtaget af Uta Klotz.

Til og med sidste år udkom bladet gennem forlaget Ritterbach som imidlertid har opgivet udgivelsen af kunstmagasiner, og Uta Klotz har taget initiativ til en fortsat udgivelse af Neues Glas / New Glass: Art & Architecture som et kvartalsvis, dobbeltsproget tysk-engelsk tidsskrift. Uta Klotz har en meget stor viden om studioglasset, og hun har opbygget en omfattende database over glaskunstnere. Hun agter at omlægge bladets indhold, så det i højere grad afspejler aktuelle strømninger.

Som bladets undertitel antyder, vil der også blive lagt mere vægt på at informere om glassets muligheder inden for arkitektur med fokus på menneskets samspil med rum og omgivelser. Der er i snart flere årtier arbejdet meget med projekter i det offentlige rum og projekter hvor man har arbejdet innovativt med glassets æstetik. Derfor skal bladet også præsentere nye spændende bestillingsarbejder hvor glasset kommer til monumentalt udtryk.

Samtidig bliver der gjort mere plads til dem der ser på glas – kuratorer, samlere, specialister eller andre der følger med på glasområdet – for at få fortalt glassets historie set gennem deres øjne.

En af bladets korrespondenter og anmeldere vil (fortsat) være tjekkisk-danske Pavla Rossini som skal anmelde udstillinger ved Glasmuseet Ebeltoft og andre glasbegivenheder i Danmark og Europa. Pavla har gennem årene portrætteret mange danske og internationale glaskunstnere – og det skal hun også fortsætte med.


Glastip 25. marts 2014 – Glas og hav

GRØN

Kan grøn være rød, blå eller gul, hård, tyk eller glat…? 26 medlemmer af Danske Kunsthåndværkere Region Syddanmark viser på en fælles temaudstilling hvordan de tolker ordet og begrebet GRØN. Enlig glaskunstner i gruppen er Pia Nissen fra værkstedet ved Glasmuseet. Udstillingen foregår i Nicolai Kunst & Design på Skolegade 2D i Kolding. Den åbnes med fernisering fredag den 28. marts kl. 16-18 og varer til den 27. april. Åbningstid tirsdag-fredag kl 13-17 og lørdag-søndag-helligdag kl. 11-15. Fri entré. Alle kunsthåndværkerne vil være til stede ved ferniseringen, og efterfølgende passer de udstillingen på skift.


Danske Kunsthåndværker Region Syddanmark (det sydlige Jylland og Fyn) har siden udstillingsstedets åbning i 2008 udstillet halvårligt i Nicolai.

Hav og glas

Grenen Kunstmuseum og Galleri Rasmus på Fyrvej 40 i Skagen åbner lørdag den 29. marts fra kl. 11forårssæsonen med flere udstillinger. Sal 6 er forbeholdt museets stifter Axel Lind, og til sæsonen har museet hentet nye malerier frem fra magasinet som man viser sammen med glaskunst af dansk/svenske Betina Huber. Betina præsenterer her en ny glaskollektion hun kalder Volubilis (af latin flygtigt eller foranderligt), og som er inspireret af hellig geometri som ordløst beskriver og symboliserer verden omkring os i et sprog af linjer, mønstre, former og farver. Det usagte og det oplevede der hører til en anden dimension.

At arbejde med glas er som at male i blinde, siger Betina Huber ifølge galleriets nyhedsbrev. – Farvernes sande karakterer kommer først til deres ret når glasovnen er kold nok til at åbne. Oftest går det godt, men nogle gange kommer der helt umulige ’børn’ ud af ovnen – som kun en mor kan elske!

Glasarbejde af Betina Huber – foto fra nyhedsbrev fra Galleri Rasmus

Grenen Kunstmuseum ligger i de nordligste klitter hvor havene Kattegat og Skagerrak mødes. Den dansk-svenske skagens- og marinemaler Axel Lind (1907-2011) har for private midler opbygget og siden 1977 drevet det som sit eget museum med egne malerier samt en skulptursamling. Museet drives videre af Axel Linds enke Kirsten Lind sammen med Peter Rasmus Lind fra Galleri Rasmus som viser skiftende udstillinger af dansk og international kunst. De kringlede åbningstider må man finde på museets hjemmeside, men der er i al fald fri entré.

April i Glasmuseet med åbning af BodyTalk og påske

Næstkommende weekend åbnes dørene for den internationale gruppeudstilling BodyTalk. Indtil da vil der ikke være så meget at se på, og entréen er sat ned til 35 kroner. Og indtil da er Glascaféen kun åben i weekenden.

BodyTalk-udstillingens temaer krop og køn tolkes af 54 glaskunstnere eller kunstnere der arbejder med glas – ti fra USA, seks fra Danmark, England og Tjekkiet, fire fra Frankrig, tre fra Tyskland og Sverige, to fra Australien og Polen samt en fra Belgien, Bulgarien, Forenede Arabiske Emirater, Holland, Israel, Italien, Japan, Letland, Litauen, Nordirland, Slovakiet og Sydafrika. De seks danske deltagere er Camilla Hedetoft, Ina Mathiasen, Louise Lagoni, Maria Bang Espersen, Mette Colberg og Ned Cantrell.

Åbningen foregår lørdag den 5. kl. 11, og senere på dagen er der henholdsvis kl. 14 og 15.30 artist talk ved de engelske glaskunstnere Emma Woffenden og Lizabeth Sterling. Søndag den 6. fortsætter åbningsarrangementerne med artist talk kl. 11 ved engelske David Reeckie, kl. 13 optræder Maria Bang Espersen i Glashytten, kl. 14 er der artist talk ved amerikanske Alexander Rosenberg, og kl. 15 er der artist talk ved polske Barbara Idzikowska. Tilmelding til sfb@glasmuseet.dk.

Søndag den 6. er der desuden Særlig søndag med gratis rundvisning.

Museet og glasværkstedet er åbent kl. 10-17 hele påsken – uge 16. I løbet af ugen byder hyttemester Pia Nissen museets gæster på særlige oplevelser med varmt og koldt glas:

  • Mandag kl. 10-13 & 14-16 kan man farvelægge og dekorere et påskeæg af blæst glas som man kan få med sig hjem samme dag. 100 kroner, ingen tilmelding.
  • Tirsdag og onsdag kl. 10-13 & 14-16 kan man få lavet en personlig afstøbning i glas, fx et håndaftryk, en medbragt figur eller en af museets forme. Afstøbningen skal køle af, så den kan først afhentes dagen efter. 75 kroner, ingen tilmelding.
  • Torsdag kl. 10-13 & 14-16 kan man lave en glasmosaik af farvede glasstykker som smeltes sammen i ovnen til et billede. Det færdige glasbillede kan afhentes fra lørdag. 75 kroner, ingen tilmelding.

Gratis eller ej, der skal altid betales entré, med mindre man er under 18 og derfor kommer gratis ind.

Glasruten Ebeltoft 2014

Glasmuseets Venner har udgivet en revideret folder med glaskunstnere i Ebeltoft. Folderen er fordelt til udlevering fra museet og fra byens glasværksteder.

Folderen orienterer foruden om Glasmuseet og Glasmuseets Venner om

  • Nissen Glas i museets glasværksted med Pia Nissen
  • Møhl og Drivsholm Glas med Tobias Møhl og Trine Drivsholm
  • Pust Glasværksted med Christina Hellevik og Leif Møller Nielsen
  • Ebeltoft Glas med Tchai Munch
  • Glaspusteriet Møller og Rønholm med Claus Møller og Helle Rønholm
  • Dam og Karlslund Glas med Steffen Dam og Micha Karlslund

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft