Glastip Juli 2019

Glastip 11. juli 2019 – 24.960 timer med glas

Glasmuseet Ebeltoft i sommerferietiden

På Glasmuseet Ebeltoft er der her i ferietiden tættere pakket med aktiviteter end ellers – ikke mindst i museets værksted. Man kan også være med til at lave en meget stor perleplade, og det er selvfølgelig i sammenhæng med den aktuelle udstilling med glasperler brugt til billeder i snart sagt enhver afskygning. Plus omvisninger.

Se hele sommerprogrammet på museets hjemmeside.

Sommerudstilling i Nowhuset i Tullebølle

Igen i år holder Nowhuset på Skolevej 10 i Tullebølle, Tranekær/Langeland, sommerudstilling med malerier, keramik, skulpturer, tekstil, smykker, grafik, foto og glaskunst – cirka 200 værker skabt af 27 af Langelands mange kunstnere. Glasset står ejerne af Nowhuset selv for. Udstillingen er åbnet og kan ses hverdage kl. 10-17 til den 10. august.

Nowhuset drives og ejes af glaskunstnerparret Preben Nielsen og Mette Wöldike. Deres mission og vision er et kreativt hus fuld af liv, samarbejde og netværk der støtter udviklingen af Langelands kreative potentiale. Huset rummer flere virksomheder ud over ejernes eget glasværksted, og der er plads til arrangementer, kursusvirksomhed og udstillinger.

Mere glaskunst af Nielsen & Wöldike kan ses på deres hjemmeside.

Lone Fruergaard Larsen udstiller i nyt galleri i Hillerød

Gallery ArtTour, et fællesskab af lokale kunstnere, åbner i Slotsarkaderne i det centrale Hillerød lørdag den 13. juli kl. 10-14. Blandt deltagerne er der fem billedkunstnere og en enkelt der arbejder med skulptur og wireart, samt glaskunst og smykker ved Glasheksen, Lone Fruergaard Larsen, som arbejder med forskellige slags ovnformet glas.

Ved åbningen kan man møde kunstnerne, og der er livemusik og lidt til ganen. Galleriet har åbent tirsdag-fredag kl. 12-17.30 og lørdag & søndag kl. 10-14.

Glasheksen præsenterer sig med dette glas på sit coverbillede på Facebook. Som Lone Fruergaard Larsen er hun sygeplejerske og ansat på Rigshospitalet og herfra kender hun hospitalsklovnene som hun synes gør et rigtig godt stykke arbejde med de syge børn, og som hun derfor støtter med 100 af de 300 kroner hun tager for disse cirka 20 cm høje klovnefigurer hun netop har fremstillet.

Marked i Møllen, Gudhjem

Weekenden den 18. og 19. juli kl. 12-17 gentager Arts and Crafts Association Bornholm, ACAB, succesen med et kunsthåndværkermarked i Gudhjem Mølle med kunsthåndværkere fra både ACAB og Danske Kunsthåndværkere og Designere. Møllen ligger lige ovenfor byen.

I 2017 var den bornholmske kunsthåndværksforening ACAB med til at skaffe Bornholm den prestigefyldte titel som World Craft Region. I den anledning overdrog forsikringsselskabet Bornholms Brand for en toårig periode Gudhjem Mølle til ACAB som derefter tog initiativ til blandt andet et nyt kunsthåndværkermarked i møllen.

Danske Glasperler med ny bestyrelse

Foreningen Danske Glasperler holdt i begyndelsen af juni deres årlige træf hos Ravstedhus i Sønderjylland med blandt andet kåring af årets glasperler – både enlige og monterede. Årets krav til de konkurrerende perler var at de skulle inkludere elfenben – altså glas i farven elfenben. Her viser vi førstepræmie-perlen af Bente Clausen. Perlen er 3,5-4 cm i diameter. De øvrige præmierede glasperleværker må man se på foreningens nydesignede hjemmeside. På det velbesøgte træf blev der også afholdt generalforsamling og herunder valgt ny bestyrelsen.

Danske Glasperlers ny bestyrelse består af fra venstre næstformand Marlene Braad, medlem Jana Kolzerka, formand Gitte Bartholomæussen, suppleant Susanne C. Frederiksen og kasserer Helle Fredberg Nielsen, forrest medlem Lise R. Paulsen. Suppleant Mette Marie Heebøll var ikke tilstede ved fotograferingen.

Opvarmning til Holmegård Værk

På vej til åbningen af det ny Holmegård Værk i det gamle Holmegård Glasværks bygninger engang til næste år arrangeres i august og september åbne møder for dels naboer til værket og dels folk der gerne vil være frivillig medarbejder på værket. Møderne forgår på Glasværksvej 54 i Fensmark.

Den 19. august kl. 19-21 er der nabomøde hvor man kan møde direktør for Museum Sydøstdanmark Keld Møller Hansen, udstillingschef ved Museum Sydøstdanmark Thorbjørn Kolbo, faglig leder for nyere tid og kunsthåndværk/design og afdelingsleder ved Næstved Museum Mette Bielefeldt Bruun, kulturarvschef ved Museum Sydøstdanmark Kristoffer Buck Pedersen og kulturchef i Næstved Kommune Kim Christoffersen Dawartz. De vil give en status for hvordan det går med omdannelsen fra det gamle til det ny værk, hvordan Næstved Museums store samlinger af glas og keramik kommer i spil, hvordan den store moses historie skal fortælles, og hvordan andre kulturinstitutioner skal inddrages.

Den 12. september kl. 19-21 er der møde for de der kunne tænke sig at blive frivillige, om hvad det kan gå ud på – fx medvirken ved events, planlægning, klargøring, kaffebrygning, borddækning, indkøb og oprydning, udendørs vedligeholdog formidling af historier og minder fra Holmegaard Glasværk.

Legat til George William Bell

Fredag den 28. juni fik 255 nyuddannede kandidater i arkitektur, design og konservering overrakt deres diplomer som bevis på at de har færdiggjort deres uddannelser på KADK. Der blev desuden uddelt otte legater med forskellige sponsorer til særligt udvalgte afgangsprojekter. Danske Kunsthåndværkere & Designeres Legat gik til George William (Will) Bell for afgangsprojektet 24.960 Hours. Se også Glastip den 26. juni.

Forespurgt hvad titlen betyder, fortæller Will at det er den tid han anslår han i løbet af 12 års arbejde med materialet glas faktisk har brugt på at lave glas. Det er en slags ’materialiseret’ selvbiografi fra begyndelsen af da han arbejdede med ret traditionelle metoder og teknikker og videre gennem materialeundersøgelser og samarbejder med andre frem til et mere personligt og eksperimentelt kunstnerisk udtryk. Værkerne står alene, men han bruger ofte processerne bag udviklingen som inspiration i sit fortsatte designarbejde gennem sit brand/studio diameter 34 som en måde til at indgyde individualitet i serier af værker. Eller sagt med Wills egne ord:

“This series of objects can be seen as an attempt for me as a maker, designer and artist to seek a contemporary voice within the material glass. Using traditional methods and techniques as a starting point I have, through investigations into materiality and through collaboration attempted find a more personal and experimental artistic expression within the material glass. As a whole, the work can be seen as an autobiography through materiality of 12 years or roughly 24,960 making hours within the material glass. These works stand alone as objects but the processes behind their development are often used as inspiration in my design brand diameter 34 as a way to instill individuality within an object made in series.

Tolv år er vistnok 105.192 timer, så det er da en pæn del af tiden Will har brugt på sit glas.

Mere om udsmykningen af Finger E i Kastrup

Glastip har tidligere omtalt en ny stor glasudsmykning i Kastrup Lufthavn af billedkunstner Alexander Tovborg i samarbejde med glarmester Per Steen Hebsgaard. Webmagasinet Kunsten.nu har primo juli bragt en fotoreportage om udsmykningen af lufthavnsfingeren hvor også billedkunstneren HuskMitNavn har bidraget med et vægmaleri.

Til Kunsten.nu siger Alexander Tovborgs om sin 22 gange 6 meter store glasmosaik Sfinks og natur: “Jeg havde lyst til at lave en parallel til en fabel som alle mennesker kan forholde sig til. Halvt dyr og halvt menneske, halv kvinde og halv mand. Sfinksen er forankret i europæisk kultur og udsprunget fra oldtidens Assyrien og Egypten. Det gør den til et symbol der forbinder kulturer.”

Glastip 17. juli 2019 – Rapsodi i glas

Helle Scharling – Kirkeudsmykning i Kerteminde

Den 16. juni indviedes i Kerteminde-Dalby Valgmenigheds 150 år gamle Emauskirken en udsmykning i form af to vinduer hver med to mosaikruder tegnet og udført af Helle Scharling-Todd. Ovenfor ses det ene vindue indefra. Herunder samme vindue udefra.

Helle Scharling-Todd er en erfaren og produktiv glaskunstner med en uddannelse inden for både mosaik og glas – foruden kunsthistorie. Helle Scharling er fra Langeland, hun er amerikansk gift og har siden 1970erne boet i Californien, men hun har stadig både hus og værksted i Tullebølle på Langeland. Hun har en stor og mangesidig produktion af mosaikker og glasudsmykninger samt silkemaling og skulptur med mere bag sig og er rigt repræsenteret både herhjemme og i udlandet.

Helle Scharling-Todd har været omtalt i Glastip den 26. august 2017 i forbindelse med udgivelsen af bogen Glass in Places med beskrivelser hendes udsmykningsarbejder. Læs mere om Helle Scharling på hjemmesiden Mosaikpassion (af Ilse Ryom, Rudkøbing). Helle Scharling er også repræsenteret i Weilbachs Kunstnerleksikon – som ikke er ajourført de sidste 25 år, men hvor Lene Olesen har denne biografi:

”Helle Scharling er en af pionererne inden for dansk studioglas og har fået det meste af sin uddannelse i udlandet. Hun har altid ønsket at arbejde i en arkitektonisk, social sammenhæng og udgangspunktet for hendes første udsmykningers form er derfor antikken, Bauhaus-ideerne samt mexicansk murkunst. S. mener at en udsmykning ikke blot er et stykke farvet væg, men en personliggørelse af muren som skal forene et individuelt udtryk med en social funktion og bør understrege arkitekturen. Samspillet mellem kunst og arkitektur er den ydre ramme, mens den indre, som det fremgår af billedtitlerne, især har været en definering af vigtige symboler som bevæger mennesket: Sol og måne, det konstruktive/destruktive, isolation/samhørighed, gudstanken, myter og det arketypiske. Disse ideer har S. arbejdet med i et abstrakt formsprog, men i 1990erne eksperimenterer hun med andre glasformer end bly og glas eller mosaik, fx sandblæser hun rumdelere af glas, maler på glas eller limer og sandblæser skulpturer. Temaerne er nu menneske/natur eller teknik/natur, som hun skildrer i et strengt geometrisk formsprog som en pendant til det opløste og dekadente.”

Sommerudstilling i Vessel Gallery

Vessel Gallery i London holder sommerudstilling frem til den 24. august med støbte unikaværker af blandt andre norske Lene Tangen og danske Karin Mørch. Omtalerne her er frit oversat fra galleriets præsentation af udstillingen.

Unique Frost af Lene Tangen, 35cm H, 16,5cm B, 18cm D. Det arktiske er hendes hovedinspiration, og hun arbejder som her ofte med at ’fange’ flydende former i deres overgang til frosne. Lene Tangen er uddannet i Danmark og har i nogle år arbejdet forskellige steder på Bornholm.

Big Pink Line af Karin Mørch, 35,5cm H, 42cm B, 11cm D. Karin Mørch arbejder i sine skulpturer med kontrasten mellem det lineære og det tiltede/snoede og finder en skønhed i geometriens verden og arkitekturen og i de menneskelige udtryk der er i musikken, dansen og sproget.

Nordic Rhapsody med Marianne Lykkeberg

Udstillingen Nordic Rhapsodyer i gang, men fredag den 19. juli kl. 15-17 er der fernisering, og så kan den ses tirsdag-torsdag kl. 13-16 og søndag kl. 13-17 indtil den 20. september. Stedet er Marianne Lykkebergs atelier på Kronborg, Helsingør – adressen er Kronborg 2A.

I de gamle huse rundt om Kronborg hvor man finder Atelier Lykkeberg, bliver der lidt mørkt i rummene når der fotograferes med modlys fra vinduerne, men ellers kan man jo ikke se glasmosaikkerne.

Billed- og glaskunstner Marianne Lykkeberg viser på udstillingen både malerier og glasværker – i alt omved 50 styk, cirka halvt af hver. Der er fem store (60x70cm) og ti mindre glasmosaikker samt 15 glassmykker. Marianne fortæller at der på hendes udstillinger altid er særlig stor interesse for glasset og de store vinduesmosaikker.

Marianne Lykkeberg arbejder både i atelieret på Kronborg og i sommerresidensen i Thy ved Vesterhavet. Fra Thy stammer mange af hendes vinduesmosaikker – som i øvrigt er Mariannes egen opfindelse i form af energiruder med indfattede mosaikker eller relieffer og lys. Inspirationen og motiverne finder hun mange steder, i den menneskelige eksistens og oplevelsestrang, i klassiske værker, i naturen, i ’menneskelandskaber’, i mytologien og i folkekunsten. I den aktuelle ’nordisk rapsodi’ er det især vikingetidens kunst med rune-rapsodier og mytologiske motiver.

Her er det dog en glasmosaik af en pige med røde læber, La fille avec les lèvres rouges, 40 x 45cm, en rude med lys i.

Marked hos Keramoda i Lønstrup med Thilde Berg

Keramiker Vibe Falkenberg med værkstedet/butikken Keramoda holder den 24. juli kl. 10-16 kunsthåndværkermarked på gårdspladsen på den gamle sognefogedgård på hovedgaden i Lønstrup, Nordjylland (Strandvejen 56).

Blandt kunsthåndværkerne finder vi glaskunstner Thilde Berg som netop er flyttet ind i en længe på gården hos Vibe Falkenberg hvor hun også har indrettet en lille glasbutik. For tiden arbejder hun som assistent for glaspuster Rikke Precht som hun også har gjort det de to sidste somre. Rikke har værksted lige rundt om hjørnet på Strandvejen 49. Thilde Berg blev medlem af bestyrelsen for Glasnettet da glas-sammenslutningen holdt årsmøde i Lønstrup sidste år.

Thilde Berg er i år færdiguddannet fra Riksglasskolan i Sverige, først en grunduddannelse på et hold for nordiske elever, og siden overbygningen Yrkehögskolautbilding Design- och Konstglas. Undervejs har hun blandt andet været i praktik hos Leif Vange i Lønstrup.

Thilde fortæller at det er glas der driver hende, og at hendes ambition er snarest at få sit eget værksted. Rikke er en rollemodel for hende, for hun havde bare blæst glas i tre år da hun fik sin egen glashytte. I et ’artist statement’ som hun har lavet på skolen, skriver Thilde Berg:

”Som meget ung og grøn glaspuster er min vigtigste rolle som kunsthåndværker at lære at mestre håndværket til fulde og dermed engang kunne give disse traditioner og teknikker videre og på den måde hjælpe til at bevare håndværket. For mig er håndværket det vigtige. At kunne vise at man er en dygtig håndværker. Jeg tror det er derfor at jeg stræber sådan efter brugstingene for det er tekniksvært. At blæse en tynd kant, blæse emnet helt jævnt op eller sammensætte to farver med en helt lige kant. Jeg ønsker at lave nogle smukke brugsting som folk kan pryde deres hjem med for det fortjener glasset, men også de mennesker der skal købe det. Og så vil mit mål som glaspuster være at lære folk at glas er noget der skal bruges og ikke stå i et skab gemt til en særlig anledning. Jeg fokuserer på at lave smukke designs og brugsting som glæder folk i deres hverdag og samtidigt bevarer tusinde års gamle håndværkstraditioner.”

Thilde Berg og Vibe Falkenberg har arbejdet sammen om blandt andet nogle vandskulpturer med opsats i keramik placeret i en glasskål. Men her ses en del af vareudbuddet i hendes glasbutik – mundblæste urtepotter lavet i Sverige.

Keramoda er et fyrre år gammelt pottemagerværksted grundlagt af nyligt afdøde Mogens Falkenberg, og som nu drives videre med datteren Vibe Falkenberg som hovedkraft. Værkstedet er kendt for dets kulørte og dekorerede hånddrejede brugsting.

Ovnhus Marked, Nykøbing Sjælland

Kunsthåndværkermarkedet Ovnhus på havnen i Nykøbing Sjælland – det syttende af sin slags – finder i år sted i weekenden den 26., 27. og 28. juli – fredag kl. 12-17, lørdag kl. 10-17 og søndag kl. 10-16.

Blandt de omved 75 kunsthåndværkere finder vi de fem glaskunstnere Anne Flohr, Lillevorde ved Aalborg, Aoife Soden, NR4 i Aarhus, Christina Hellevik, PUST i Ebeltoft, Marie Retpen, Davinde ved Odense, og Pernille Bach Petersen, Bjert ved Kolding. I år kan man i gæsteteltet midt på pladsen se glas fra antikken til nutiden præsenteret af Hempel Glasmuseum – som jo ligger i nærheden, og som man kan besøge nu man er på egnen.

Hvis man vil vide noget om den særlige Ovnhus-historie, kan man se Glastip fra den 16. juli 2012.

Marie Retpen forbereder sig på Ovnhusmarkedet. Ifølge et nyligt Facebook-opslag har hun til markedssalg fremstillet en masse af disse krølglas (Curly Cups).

Kunsthåndværk i Palæfløjen, Roskilde

Roskilde Kunstforening, som hver sommer præsterer en udstilling med glas og/eller keramik, har i år samlet et dusin kunsthåndværkere af forskellig slags til deres sommerudstilling Godt Kunsthåndværk – se 1 og 2. Udstillingen løber i perioden den 27. juli til den 1. september med fernisering på åbningsdagen lørdag den 27. kl. 12-14, herefter er der åbent tirsdag-søndag kl. 12-16, gratis adgang. Palæfløjen ligger lige neden for domkirken, i Bispegården, Stændertorvet 3C.

Halvdelen af de udstillende kunsthåndværkere er keramikere, de øvrige er smykke-og tekstilkunstnere samt glaskunstneren Morten Klitgaard, Bornholm. Morten er i kunstforeningens materiale om udstillingen citeret for at sige: ”Jeg arbejder med at fjerne glassets translucens* og bearbejde dets overflade, så et nærmest keramisk islæt dukker frem. Til dette har jeg opfundet en ukonventionel teknik hvor jeg ved at inkludere gips, ler, papir og metal i mine form-eksperimenter kan skabe en masse små bobler i overfladen.”

* Translucens (translucent) betyder gennemskinnelighed, det vil sige at lyset slipper igennem, men man kan ikke se gennem det, til forskel fra transparens (transparent) som betyder gennemsigtighed.

Værker af Morten Klitgaard på udstillingen Bornholms Stemme med bornholmsk kunsthåndværk i Officinet i København for et halvt års tid siden arrangeret af Køppe Galleri.

Glastip 25. juli 2019 – Vandskabninger i glas

Odense Glasværk på rosenfestival

Nordfyns Rosenfestival i Bogense lørdag-søndag den 3.-4. august kl. 9-17 byder på nær sagt alskens aktiviteter med Jim Lyngvild som en gennemgående figur. Roserne er selvfølgelig hovedtemaet – i Bogene ligger et stort rosengartneri, byen er smykket i roser, og der kommer flere rosen-honoratiores herunder Ghita Nørby på besøg. På et meget blandet marked med cirka 40 boder finder vi Odense Glasværk – så her kan man få sig en vase til roserne.

På Odense Glasværk laver de meget andet end vaser – fx pingviner. På værkets Facebook-side har en gæst for nylig lagt denne video op af fremstillingen af en pingvin.

Se glas blive til hos LaMa Glas

Weekenden den 3.-4. august kl. 10-16 holder LaMa Glas ved glaspuster Laura Madsen sit værksteds 17års fødselsdag med åbent hus. Der vil være arbejdende værksted hvor Laura og hendes gæst glasdesigner Sara Nolla Borghøj demonstrerer forskellige glasteknikker og laver happenings med det varme glas.

I LaMa-butikken vil der være salg af forskellige glaseksperimenter samt Lauras faste sortiment. Derudover kan man se den lille glasskulptur Gargoyle Meltdown som netop er blevet udvalgt til den internationale glasbiennale i Sofia i Bulgarien til efteråret.

Adressen er Holløselund Strandvej 51, Holløselund per 3210 Vejby – i den nordøstlige udkant af Tisvildeleje.

Glasskulpturen Gargoyle Meltdown som er udvalgt til den internationale glasbiennale i Sofia. Der er tale om en ret massiv vase som Laura Madsen har sat sandstøbte ansigter på og derefter fanget glas an udover. En gargoyle (engelsk) er en gargoil eller vandspyer – et afløb på ældre bygninger formet som et dyr eller et uhyre som spyr regnvandet ud så det ikke løber ned at bygningen, og som også kan ses som dekorative figurer uden egentlig funktion. På dansk kalder Laura Madsen vaserne med de ’nedsmeltede’ figurer for Vandskabninger.

Geopark, glaslopper og picnic

På den store plæne ved Hempel Glasmuseum, Annebjerg Stræde 2 syd for Nykøbing Sjælland afholdes der søndag den 4. august kl. 10-15 et glasloppe- og picnicarrangement i anledningen af den lokale Geopark Festival i Odsherred. Markedet forgår i samarbejde med Glashistorisk Selskab Holbæk.

Medlemmer af det glashistoriske selskab og andre glasentusiaster kan her sælge og købe alle slags glas. En stadeplads er gratis, men kræver tilmelding til selskabets formand Niels Johnsen på telefon 43 45 67 91. Man er også velkommen til at medbringe glas som man gerne vil vide mere om ved at forhøre sig blandt de tilstedeværende glaskendere og -samlere.

Og når man nu er der, skal man selvfølgelig kigge indenfor i glasmuseet med dets faste udstilling af J.C. Hempels historiske glassamling, årets udstilling af nutidig glaskunst fra Slovakiet og udstillingen af værker af årets vinder af Hempels Glaspris, Tora Urup. Museet har åbent kl. 10-17. Museets glasværksted GlasSpiren nede ved vejen har åbent kl. 11-16, og her kan man lave sine egne unikke, sandblæste glas.

Besøget kan kombineres med en picnic, og man kan slå sig ned på skråningen med udsigt til Isefjorden eller under Kongebøgen eller et andet sted i den sydfor liggende Anneberg Skov. Man kan købe en picnickurv fra glasmuseets café, Anneberg Café & Restaurant. Her er der åbent kl. 10-17, og picnickurven skal forudbestilles på anneberg@email.dk eller telefon 59 91 35 17.

Frue Plads Marked, København

I det alle midterste København på pladsen mellem Københavns Universitets hovedbygning og domkirken Vor Frue er der den 8.,9. og 10. august for 36. gang Frue Plads Marked med kunsthåndværk arrangeret af Danske Kunsthåndværkere og Designere. Markedet har åbent torsdag kl. 12-19 og fredag kl. 10-19 og lørdag kl. 10-16. 130 professionelle kunsthåndværkere og designere viser og sælger keramik, glas, smykker, tøj og tekstiler, grafik og papirkunst. De fleste kommer fra Danmark, enkelte fra Sverige og Finland, og der mange gengangere og også mange nye folk. Markedsprisen Håndfuglen til årets stadeholder uddeles – efter at årets jury har været pladsen rundt – på åbningsdagen kl. 16 fra universitetstrappen.

For arrangementet af årets marked har DK&D haft et udvalg bestående af glasdesigner Bettina Schori, keramikerne Charlotte Nielsen, Kristina Vildersbøll, Jytte Strøm og Lene Dahl, smykkedesigner Lisbeth Dauv og tekstildesigner Cathrine Kahrs.

Af keramikere er der næsten 50, af glaskunstnere er der disse 10 – med nummeret på deres stadeplads anført:

10 Anne Flohr, Lillevorde ved Storvorde ved Aalborg

21 Anders Raad, Charlottenlund

30 Sia Mai, (Sverige) Keramik og Glasværkstedet. Kronprinsessegade 43, København K

38 Lena Ljunger & Jesper Sødring, Glasmagerne, Tåsinge

47 Joanne Jahncke, Bornholm (sammen med sin keramikermand Rick Gerner)

53 Aoife May Soden, nr.4, Jægergårdsgade 51, Aarhus

55 Mette Bülow Duus, Studsgade 12, Aarhus

90 Martin Birk Møller, Nykøbing Sjælland

92 Bettina Schori, Nørrebro, København

Maria Koshenkova i SIRIN Gallery

Det et år gamle SIRIN Gallery på Gammel Kongevej 103 på Frederiksberg i København viser i august-september udstillingen Bodily Extensions. Her undersøger de udstillende kunstnere de mulige konsekvenser af vor tids teknologiske og medicinske fremskridt med hensyn til fx genmanipulation og plastikkirurgi og stiller spørgsmål om selvforståelse, kønsidentitet og fortrolighed med kroppen (self identification, gender identity and body confidence).

Udstillerne er fotograf Henriette Sabroe Ebbesen, modedesigner Domantas Smaizys og glaskunstner Maria Koshenkova. Der er reception på åbningsdagen fredag den 9. august kl. 17-19, og ellers er der åbent onsdag-fredag kl. 12-17 og lørdag kl. 10-13 til den 27.

Brain Looking White Heart af Maria Koshenkova. Foto Kurt Rodahl Hoppe.

SIRIN har tidligere været en designbutik. Men er nu et galleri med fokus på unge og opkommende kunstnere som arbejder med feltet mellem kunst og design. Galleriets mål er at udvikle en multikulturel dialog mellem lokale og internationale kunstnere og designere hvis værker udfordrer grænserne mellem det æstetiske og det funktionelle. Galleriets første udstilling hed da også Form/Function Be One. Det internationalt orienterede galleri er også forbundet med det internationale kunst- og designtidsskrift Sindroms, og bag det hele skulle der stå et firkløver af kvindelige verdensborgere: Miruna Sorescu, Ana Teodorel, Monique Schröder og Kotryna Abaravičiūtė.

Maria Koshenkova blev født i 1981 i Sankt Petersborg i Rusland hvor hun fik sig en master i kunst og design ved det stedlige akademi. Hun kom som cirka tyveårig til Danmark for at studere glas ved Designskolens afdelinger på Bornholm og i København og har siden haft en karriere her og ikke mindst internationalt med arbejdsophold, undervisning og solo- og gruppeudstillinger – man kan studere hendes meritter år for år i cv’et (resuméet) på hendes hjemmeside hvor der også er billeder af værker og videoer fra hendes projekter.

Marias hovedmedie er glas som hun synes har helt unikke skulpturelle og fysiske kvaliteter, men hun bruger også andre gerne fundne materialer, foruden at hun arbejder med tegning, fotografi og video. Hun arbejder typisk med glas sammen med andre materialer i stedsspecifikke fysiske, visuelle og sociale sammenhænge, funktioner og situationer. Hun mener at glasset giver hende mulighed for at skabe en konkret, men også skrøbelig balance mellem det virkelige og det abstrakte. Forandringen fra det flydende og flygtige materiale til fast fysisk form og tilbage igen er glassets natur – som minder om den måde Maria arbejder og tænker på.

Sådan cirka indleder verdensborgeren Maria Koshenkova sit interessante og læseværdige ’artist statement’ på sin hjemmeside – som selvfølgelig ikke er hverken på russisk eller dansk, men på engelsk.

Fra Facebook

Glasmagerne på Tåsinge, Lene Ljungar og Jesper Sødring, viser stolte et nyt produkt frem. De havde for nylig 40års jubilæum, så det er et skævt jubilæumsglas. De kalder det Kuglen, og det kan bruges til lidt af hvert som Lena skriver, et glas koldt lokalt brygget øl, kølig hvidvin eller en dessert som fx den italiensk fløderand panna cotta.

Øverst er der serveret koldt øl på værkstedet, nederst er det den smukt pyntede panna Cotta serveret på plankebordet udenfor. Foto Kalle Ljungar Sødring, søn – og køkkenchef på Herning Kunstmuseums café.

Glastip 31. juli 2019 – Endnu et marked fundet

Kildemarkedet i Tisvildeleje

En lokal forening af frivillige står hvert år for at arrangere Kildemarkedet i Tisvildeleje med kunsthåndværkere på en græsmark i Tisvilde ultimo juli primo august, i år er det weekenden den 3.-4. august henholdsvis kl. 12-19 og kl. 10-16. Adressen er Alleen 1, 3220 Tisvildeleje.

Marken ligger ved det sidste sving på Tibirkevej før den bliver til Tisvilde Bygade. Alleen fører op til Sandflugtsmonumentet – sandflugten som i 1700-tallet begravede dele af Nordsjælland i sand og lavede en stor bugt om til den nuværende Arresø. Og som blev standset af en storstilet tilplantning som blandt andet gav os Tisvilde Hegn. Og mens vi er ved ’fodnoterne’, så er kilden den berømte valfartskilde, Sankt Helene Kilde i kildeskåret ved Kattegatkysten ved Strandvejen i Tisvildeleje (ud for Slugtvej) bare halvanden kilometer nordvest for markedet

Kildemarkedet er et stort marked med over 80 boder, nogle med arbejdende værksteder, og en stor stab af frivillige søger for salg af mad og drikke m.m. til rimelige priser. Derudover er der diverse aktiviteter for børn, flere slags musikalsk underholdning, og Nordkystfortællerne fortæller gode historier.

Blandt kunsthåndværkerne finder vi en række glasfolk:

I bod 8 er det glas- og keramikkunstneren Annette Søderlund Christensen fra Ballerup med hjemmesiden annette-kunst.dk. Hun arbejder med ovnformet glas og andre teknikker og skaber mange forskellige og ofte farverige figurer – i en kreativ leg og gerne med humor. ”Det skal være sjovt at lave og noget man bliver glad i låget af,” har hun tidligere sagt. Og de her parasoller de er da glade.

I bod 38 er det det fransk-danske glas- og keramikpar Thibaut Varry og Laura Hoff som begge er ret nyuddannede fra Bornholmerskolen i henholdsvis 2016 og 2017. De lever et lidt omflakkende liv, og Laura Hoff har indtil videre værksted i kælderen hos forældrene i sit barndomshjem i Tisvildeleje. Laura kan man læse om i en artikel af Rigetta Klint fra Slowfasionhouse om Laura Madsen i lære hos keramiker Gurli Elbækgaard. Og man kan se hvad hun laver på Instagram. Thibaut Varry kan man slå op i afgangskataloget Silica Visions fra side 42. De snoede kuglevaser herunder er Kildemarkedets præsentation af Thibauts glas.

I boderne 12-13 og 77 skulle der også være glas – ved henholdsvis Knud Winther Knudsen og Annelise Christensen – som det ikke umiddelbart har været muligt at finde noget om.

Og når man nu er på de kanter, skal man da også kigge ud til Laura Madsen med LaMa Glas som i samme weekend har åbent arbejdende værksted bare et par kilometer nordpå fra markedet i udkanten af Tisvildeleje på Holløselund Strandvej 51. Se Glastip den 25. juli.

Man kan også bevæge sig en lille kilometer ind ad Tisvilde Bygade/Hovedgaden og finde Nyvej 18 – her ligger Arresø Glashytte med Hans Friedrichsen og Ina Mathiasen. Der er åbent i weekenden kl. 11-16.

 


  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft