Glastip Januar 2015

Glastip 6. januar 2015 – Finn Lynggaard Legat til Marie Retpen

Ingeborg Richter i Glasseriet på Amager – som snart skal flytte

Der er fernisering lørdag den 10. januar kl. 12-14 med den Gerhard Richter- og Edward Hopper-inspirerede kunstmaler Ingeborg Rørbye i glasværkstedet og galleriet hos glaskunstner Rikke Bruzelius på Jenagade 27 på Amager. Der er åbent tirsdag-fredag kl. 10-16 og lørdag kl. 10-14, og udstillingen varer til den 28. februar.

Byfornyelsen er i øvrigt kommet til det hjørne af Jenagade og Strandlodsvej hvor Rikke Bruzelius i 18 år har delt lokaler med sin bror som driver en sejl- og markisevirksomhed. Bygningen er sat til salg, og der står boligbyggeri på programmet – man skal bare kigge mod syd ad Strandlodsvej, så ser man hvordan det gamle industri- og værkstedskvarter på Østamager skyder mange etager i luften med moderne boligbyggeri.

Så Rikke leder efter ny lokaler – helst på Amager. For det rigtige tip udlover hun en glaspræmie eller en times guidet glaspustning.

Marie Retpen modtager årets Finn Lynggaard Legat

Årets modtager af Finn Lynggaards legat er glaskunstner Marie Retpen. Med legatet følger 10.000 kroner som gør det muligt for Marie Retpen at tage på studietur til England her i foråret hvor hun vil undersøge 3D-printet keramik som formblæsningsmateriale til glas.

Medlem af fondsbestyrelsen Tchai Munch siger om valget af Marie Retpen:

”Marie Retpen vover sig ud i et værktøj som er i sin spæde vorden – 3D-printeren. Det er ikke til at forudse hvad en kobling af ældgammelt håndværk og den nyeste teknologi kan medføre. Men at det er en dygtig kunsthåndværker som har lyst til at eksperimentere og udfordre sig selv, kan være en god begyndelse. Marie udviser en stædighed og nysgerrighed som må respekteres og støttes. I vores fag er det en fristelse at dyrke det velkendte til perfektion, idet der altid er plads til forbedring. Så det at skue fremad og have visioner som benytter sig af moderne værktøjer, og som ikke har et veldefineret mål, kan være ensomt.

Støtte fra Finn Lynggaards Fond er både økonomisk og moralsk. At være pioner indenfor sit fagområde er stadig muligt, og selvom nyopdagelser først og fremmest tilfredsstiller opdageren, er der ikke langt til at vi alle kan få glæde af den nye viden. Vi glæder os til at se resultater eller i hvert fald nye perspektiver som inspirationsturen til England kan afstedkomme.”

I England har Marie Retpen kontakt til keramikerne Michael Eden og Jonathan Keep* samt forskellige universiteter som researcher i brugen af 3D-print og forskellige materialer. * Jonathan Keep har udstillet i Ann Linnemanns keramiske galleri i København flere gange, senest september sidste år.

”3D-print er et område i rivende udvikling,” fortæller Marie Retpen. ”Området er stadig meget nyt i Danmark, men i England har jeg flere kollegaer inden for det keramiske felt som gennem nogle år har arbejdet med print i keramiske og keramisk lignende materialer. Mit ønske er at besøge mine engelske kollegaer og undersøge hvordan vi gennem vidensdeling og fælles eksperimenter kan komme nærmere et eller flere nye materialer. Legatet betyder en mulighed for at dykke ned, fordybe sig og afprøve uden at skulle måle og veje det der kommer ud på den anden side.”

Marie Retpen har før arbejdet med blæst glas i keramiske 3D-forme – først to fotos fra fremstillingsprocessen, sidst det færdige værk sat sammen af flere sektioner og forsølvet – som man kunne se det på Hempel Glasmuseum sidste år.

Marie Retpen er født 1978 i Århus, uddannet ved Danmarks Designskole 1999-2000, Glasskolen i Kosta i Sverige 2000-2003 samt Royal College of Art i London 2006-2008. Hendes værker har blandt andet været vist på de nylige Glasss 3-udstillinger, og hun modtog sidste år Hempels Glaspris. Foruden at være udøvende kunstner er Marie Retpen leder af glasværkstedet på Engelsholm Højskole i Bredsten, Midtjylland.

Overrækkelsen af Finn Lynggaards Legat sker søndag den 11. januar kl. 13 på Glasmuseet Ebeltoft, og kl. 14 samme dag åbner museet udstillingen med værker af nordirske Alison Lowry, A Place for Everything - Everything in its Place.

Finn Lynggaards Fond blev etableret i 2010 som en hyldest til Finn Lynggaard – glaskunstner og initiativtager til Glasmuseet Ebeltoft. Fonden uddeler hvert år på Finn Lynggaards fødselsdag et legat til en udøvende dansk glaskunstner med henblik på videreuddannelse eller studie-/inspirationsrejse. Fondsbestyrelsen består af glaskunstner Tchai Munch (enke efter Finn Lynggaard), formand for Glasmuseets Venner, Karen Siune, og direktør for Glasmuseet Ebeltoft, Dan Mølgaard. Det er femte gang legatet uddeles.

 

Glastip 14. januar 2015 – Det Ny Holmegaard

Karen Nyholm i Kunst For Alle 2015

Torsdag den 15. januar åbner Kunst For Alle dørene for 13. gang i Ridehuset i Århus. Det bliver igen med deltagelse af Karen Nyholm – og hun deler stand med sit gode bekendtskab, billedkunstneren Coco Electra Octaviosen som også deltog i julearrangementer hos Nyholm-Cantrell i Klostergade 70B.

Adrian Lloyd Hughes holder åbningstalen torsdag kl. 17.30, og åbningstiderne er torsdag kl. 17-21 og fredag-lørdag-søndag kl. 10-18.

Foto af dette værk af Karen Nyholm ledsager hendes meddelelse om deltagelsen i Kunst For Alle.

Det Ny Holmegaard bebudes klar i 2017

Næstved Museum (Museum Østdanmark) og Næstved Kommune har udsendt et prospekt for Det Ny Holmegaard – en genrejsning af det gamle glasværk i Fensmark hvor hele Glasbyen med den tilførende gamle tørvemose indrettes som et stort udstillingssted med faste udstillinger af Holmegaard- og Kählersamlingerne, formidling og eksperimentarium, løbende udstillinger etc. Der er tale om et anlægsprojekt til 120 mio. kroner som man er i gang med at søge fondsmidler til. Tilsagnene forventes i hus i år, og indvielsen er planlagt til 2017.

Prospektet kan findes i PDF-format på Næstved Kommunes hjemmeside.

En anmeldelse

Selvom Glastip ellers ikke gør det i anmeldelser, kan undertegnede ikke dy sig: I præsentationen af prospektet hedder det: ”I publikationen Det Ny Holmegaard vil vi med eventyrets magi og historiens vingesus fortælle dig om idéen og drømmene for Det Ny Holmegaard.” Det tør siges – hør bare:

”Fremtiden er kommet til Holmegaard, har slået sig ned for at blive, for at fusionere med sin fortid. Snart siver varmen igen ud af de massive ovne. Sand, kalk og potaske smelter sammen til et af fysikkens store mysterier. Glasset pustes igen og formes af håndværk og visioner. Fabrikken brister af stolthed. De enorme haller rummer udstillinger, man ikke finder andre steder. Verdensklasse. Glasværket ved Fensmark ånder igen. Værkets puls lyder gennem labyrinter, installationer og universer af glas i museet. Eksperimentariet tager pusten fra publikum. Interaktive udstillinger sætter en gnist til deres sanser. Fortidens stemmer fortæller om tiden, der var. Om glasset, der skabte industri – og kunsthistorie, arbejdspladser i Holmegaard. Publikum bliver mæt af indtryk; og dog, sultne efter mere. Går på opdagelse i glas. I mørke. I lys.”

Magi og vingesus? Næh, abracadabra og vingeskudt ubehjælpsomhed.

Det Ny Holmegaard – en ordentlig forklaring

For at få en ordentlig forklaring er Glastip tyet til museumsinspektør Susanne Outzen som er leder af arbejdet med registreringen af Holmegaards Prøvesamling, og som har været med til at formulere de museumsfaglige idéer med Det Ny Holmegaard. Susanne har sendt os et skrift fra september 2014 med en grundig og gedigen beskrivelse af Det ny Holmegaard hvorfra vi nedenfor citerer centrale afsnit. Skriftet er på 52 sider og er som fil for stor til at vedlægge dette Glastip. Kan tilsendes ved henvendelse.

Beskrivelsen af projektet for Det Ny Holmegaard indeholder en formålsbeskrivelse og afsnit om industrihistorien, bygningerne, glassamlingen samt den forskning der skal foregå på stedet. Udstillingerne er beskrevet i afsnit om den store glasudstilling og tilhørende udstilling om glasværket, en udstilling af Kähler-keramikken, en stor lokal kulturhistorisk udstilling 10.000 års Kreativitet samt internationale særudstillinger. I et afsnit om æstetisk og praktisk læring er beskrevet funktioner som et eksperimentarium, et Arts&Crafts Academy, professionelle værksteder og masterclasses. Det Ny Holmegaard omfatter også (dele af) Holmegaard Mose med fokus på international arkæologi og naturvejledning. Endelig gennemgås projektets partnerskaber og dets forretnings- og driftsmodel.

Citater

”Det Ny Holmegaard er et kulturhistorisk museum hvis emne og ansvar er de kreative erhvervs historie fra industritidens begyndelse i 1820rne til i dag. Det Ny Holmegaards samarbejdspartnere bringer det historiske materiale ind i nutiden og bruger det til uddannelses-, oplevelses- og erhvervsmæssige formål… Formålet med Det Ny Holmegaard er at anvende Danmarks eneste bevarede glasværk og Nordens største glassamling til at fortælle historien om industrialiseringen og til at genindføre kunsthåndværkets viden, æstetik og kvalitet i den danske kultur… Holmegaard glasværk åbnede som det første danske glasværk i 1825. I de følgende 100 år opstod 14 andre glasværker i Danmark som med tiden lukkede, blev opkøbt eller fusionerede med Holmegaard. Holmegaard blev derfor både det første og det sidste glasværk, og dets historie rummer alle glasværkers historie i sig. På samme måde er glassamlingens 35.000 genstande repræsentative for den samlede danske produktion af glas i de knap 200 år som kunstindustrielt glas har eksisteret. Holmegaard lukkede i 2008. I dag står de gamle Holmegaard fabrikker tomme og forfalder. Glassamlingen står på et magasin. Det gamle glasværk har udspillet sin rolle som industrivirksomhed, men Museum Sydøstdanmark (en fusion som Næstved Museum for nylig er indgået i, red.) og Næstved Kommune ønsker at se de bevaringsværdige industribygninger danne ramme om nye, tidsvarende funktioner. Det Ny Holmegaard bevarer det sidste glasværk i Danmark og formidler dansk industrihistorie. På samme tid får bygningerne ny funktion som et moderne udstillingshus, et kompetencecenter for praktisk, æstetisk læring og en kreativ smeltedigel for dansk kunsthåndværk.”

”Den centrale idé i Det Ny Holmegaard er at arbejde målrettet med at skabe ny værdi i nutiden ved hjælp af glasværket og samlingen. Det historiske materiale har en værdi i sig selv som arkiv, hukommelse og bevidsthed, men det historiske materiale har også en konkret værdi i nutiden. Eksempelvis kan professionelle udøvere og studerende hente inspiration til materialer, formgivning og teknik i samlingen, designvirksomheder kan bruge fabrikslokalerne og samlingen i arbejdet med prototyper… Også internationalt kan Det Ny Holmegaard tilføre ny værdi. Det Ny Holmegaard er i sit udgangspunkt nordisk fokuseret. De nordiske kunsthåndværkstraditioner har de sidste 200 år udviklet sig parallelt og har mange lighedspunkter både industrihistorisk, materiale- og formmæssigt samt i udtryk og æstetik. Fælles for det nordiske glas er også en stagnation der har været markant siden 1990erne. En strategisk, fællesnordisk indsats vil med Det Ny Holmegaard som katalysator kunne fostre det nye nordiske glas.”

”Det Ny Holmegaards arbejdsmetode hviler på aktuel, international agens-forskning (agens – virkende kraft, red.). Agens betegner de betydninger og det liv som en samling kan skabe; i dette tilfælde glassamlingen. Agens er det samlingen gør,til forskel fra hvad samlingen er. Det Ny Holmegaards historikere, etnologer, kunsthistorikere og formidlere undersøger dynamisk og kontinuerligt hvordan det historiske materiale kan skabe værdi i nutidens uddannelse, produktudvikling og produktion. Resultaterne er ny energi, nye ideer, ny viden, nye glasprodukter og nye netværk.”

”Hele glassamlingen er tilgængelig i Det Ny Holmegaard. Den står som en bærende væg igennem industrianlæggets 120 meter lange, centrale rum. På den ene side af væggen folder glassamlingen og fabrikken sine historiske fortællinger ud. Fortællinger om industrialiseringen, livet i fabrikken, designerne, tørvegravningen i mosen og glasproduktionen. På den anden side af væggen bliver glassamlingen brugt aktivt i udviklingen af en ny nordisk glastradition, masterclasses, prototypeproduktion, faglige netværk og æstetisk, praktisk læring. Arbejdet med glassamlingen ud fra agens-begrebet er en metode som vil sætte nye standarder for arbejdet med genstande og samlinger. Effekten af arbejdet er i langt højere grad værdiskabende end traditionelt musealt arbejde fordi viden, genstande og samlinger bliver brugt direkte til kulturelle, uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige formål. Agens-begrebet som metode er så ny at ingen andre museer endnu er grundlagt ud fra disse principper. Det Ny Holmegaard får derfor en central, international placering i dette forsknings- og praksisfelt.”

”At bringe glassamlingen tilbage til sit udspring i Holmegaardfabrikkerne giver mening som en historisk forbindelse mellem produktion og produkt. Holmegaard er det eneste bevarede glasværk i Danmark og dermed det eneste sted hvor denne forbindelse kan etableres. Det gamle glasværk giver en autentisk og logisk indsigt i de historiske fortællinger om fabrikkens 200 år lange historie, om kunstnerne, glaspusterne, glasbyen omkring fabrikken og produktionsmetoderne. At bringe glassamlingen tilbage til Holmegaard-fabrikkerne åbner tilmed muligheder for at skabe et unikt, fagligt miljø som er reelt værdiskabende i en kunstnerisk og erhvervsmæssig udvikling af den nordiske glas- og kunsthåndværkstradition.”

”Glassamlingen er historisk opstået som svar på de daglige behov der er i en kunstindustriel produktion. Prøveglassenes basale funktion har været at være prototyper i produktionen. Efter originalprøven er der blevet produceret arbejdsprøver som glasmagerne har haft stående hos sig når de producerede glassene. Med årene blev glassamlingen essentiel for glasværket også som dokumentation, inspiration og historisk reference. I og med opkøbene af de øvrige danske glasværker er Holmegaard prøveglassamling blevet et umiddelbart aflæseligt billede af hvordan den danske designudvikling som helhed har været i samtlige de 200 år som kunstindustrielt glas er blevet produceret i landet. Glassamlingen bliver fortsat suppleret med historiske glas fra alle tidligere eksisterende danske glasværker. Ligeledes bliver samlingen suppleret med enkelte glas fra Holmegaard som ikke længere er i samlingen, enten fordi de er gået itu, eller fordi de er solgt som unika. Alle nye Holmegaard produkter indgår i samlingen. Desuden legitimerer Det Ny Holmegaards ambition om at skabe grobund for det nye nordiske glas at indsamlingsområdet udvides til at omfatte ikoniske, historiske eksempler på nordisk glas samt hovedparten af det nordiske glas der bliver designet og produceret i dag.”

”På det konceptuelle plan er glassamlingen omdrejningspunkt og udgangspunkt for alle oplevelses-, uddannelses- og erhvervsaktiviteter i Det Ny Holmegaard… Fordi Holmegaard med tiden opkøbte de øvrige glasværker i Danmark og på den måde både blev det første og det sidste fungerende glasværk i landet, rummer glassamlingen historien om hele Danmarks kunstindustrielle glashistorie. Det er en af samlingens store styrker, og det betyder at både Det Ny Holmegaards gæster og professionelt engagerede kunsthåndværkere, forskere eller en studerende i glassamlingen vil stå ansigt til ansigt med hele den kulturelle historie som de baserer deres kulturelle tradition og arbejde på. Glassamlingen er en ubrudt strøm i den danske designtradition og dermed den måske vigtigste inspirationskilde for fremtidens formgivning af glas og kunsthåndværk i Danmark. Fra glassamlingen kan udspringe nyfortolkninger, glemte glasteknikker, former, farver og materialeinspirationer. Med tiden vil glassamlingen i sig selv og i samspil med indlån kunne tilbyde samme inspirationsfylde på hele det nordiske område. Ambitionen er at løfte den nordiske glastradition op på et ledende niveau som den ikke har haft siden finske Kaj Franck, svenske Nils Landberg og danske Per Lütken fejrede deres modernistiske triumfer i 1950erne og 1960erne.”

Magi og vingesus!

 

Glastip 28. januar 2015 – Het Glazen Huis

Katalog for dansk glas 2015 – DG 15

Henover sommeren viser Glasmuseet Ebeltoft udstillingen DG15, årtiets store samlede præsentation af dansk studieglas. Udstillingen præsenterer værker af de mest betydende inden for moderne dansk glas og giver samtidig en status over den danske glasscene netop nu.

Til udstilling udgives et katalog med overblik over udstillingen og de repræsenterede kunstnere, og hvor Jan Kock bidrager med en længere artikel om udviklingen på den danske glasscene siden 1970erne, museets formidler Pia Bittner med en artikel der tager den aktuelle puls, og den amerikanske glaskurator Jutta Page med en artikel med et udefrakommende blik på dansk glas. Kataloget bliver på 130 sider, udkommer på åbningsdagen den 28. marts og kommer til at koste 175 kroner.

Som medlem af Glasmuseets Venner kan man få kataloget for blot 100 kroner ved forudbestilling og -betaling senest den 1. februar. Så ligger kataloget klar til afhentning på museet fra åbningsdagen.

Tillie Burden stiller sig op på sin træstub…

og holder artist talk.

Vinteren over har den dansk-svensk-australske glaskunstner Tillie Burden et ophold (artist in residency) på Engelsholm Højskole i glasværkstedet hos Marie Retpen. Under opholdet skal Tillie udvikle værker til sommerens udstilling DG15 på Glasmuseet Ebeltoft.

Onsdag den 4. februar kl. 19.30-21 holder Tillie Burden en artist talk på højskolen. Entré 50 kroner. Foredraget er på engelsk.

Het Glazen Huis van april tot oktober

I den nordbelgiske by Lommel godt 60 km øst for Antwerpen ligger et internationalt glasmuseum – Het Glazen Huis – som for tiden og frem til den 15. marts rummer Body Talk-udstillingen fra Ebeltoft Glasmuseum.

Het Glazen Museum har netop indbudt godt 50 glaskunstnere fra verden over til at deltage i museets udstilling i forbindelse med den triennale uddeling af Charlotte van der Seijs-glasprisen. Blandt i alt 756 indsendte værker har man udvalgt 61 som udstilles i perioden fra april til oktober. Blandt de indbudte finder vi Stine Bidstrup, Maria Bang Espersen, Per-René Larsen og Michael Petersen (DK/NL).

Hvad er Het Glazen Huis? Den tager vi lige på nederlandsk: Met het GlazenHuis wil de Stad Lommel glas als grondstof voor kunst een platform aanbieden. Zo fungeert het GlazenHuis, naast architecturaal baken, als glasmuseum maar bovendien als informatief, educatief, productie- en verkoopscentrum. Dit Vlaamse Centrum voor Hedendaagse Glaskunst verenigt deze functies en benadert glas vanuit alle mogelijke gezichtspunten: artistiek, functioneel en conceptueel, ambachtelijk en industrieel, hedendaags en historisch.

Og på engelsk: With the GlazenHuis the city of Lommel wishes to create a platform for glass as the fundament for art. The GlazenHuis is not only an architectural beacon and a glass museum, but acts also as an informative, educational, production and sales centre. This Flemish Centre for Contemporary Glass Art combines various functions and it approaches glass from all possible perspectives: artistic, functional and conceptual, craftsmanly and industrial, contemporary and historical.

Glashuset varetager også uddannelse, workshops og arbejdspladser for studerende, designere og kunstnere. Huset råder over et professionelt udstyret glasstudie.

Torben Jørgensen gæstelærer på Engelsholm Højskole

Hen over sommeren arrangerer Marie Retpen, leder af glasuddannelsen på Engelsholm Højskole, en række korte kurser med glaskunstner Torben Jørgensen som underviser.

En-ugeskurserne (uge 17 og uge 41) Ovnbrændt glas – Glas kan selv er henvendt til nysgerrige begyndere og viderekomne og handler om hvordan materialet så at sige skaber sig selv. Man hjælper det ved at arrangere scenarier i ovnen som tillader glasset at bevæge sig efter naturens love, og når glas selv får lov at bestemme, bliver resultatet altid rigtigt og som regel også smukt. Undervisningen omfatter sammensmeltning (fusing) af glas – skår, plader, stænger, præfabrikerede elementer etc. – og formning (slumping) af glas ved nedsynkning i forme, nedsynkning over forme og fri nedsynkning (sagging). 
 
En- eller to-ugerskursus i ugerne 27 og 28 Ovnbrændt glas – Rumlig form er henvendt til begyndere og viderekomne og bygget op med et logisk forløb mellem de to uger. Det handler om cire perdue-teknikken – en årtusind gammel teknik til støbning af først metal og siden også glas.Cire Perdue er fransk og betyder ”tabt voks” – idet man først fremstiller et emne i voks og dernæst støber en porøs ildfast form uden om. Efter at have smeltet voksen ud opstår der et hulrum i formen som man efterfølgende smelter glas ned i. Når glasset er afkølet, fjerner man den porøse form, og voksemnet er blevet til et glasemne. 
 
Læse mere på højskolens hjemmeside under korte kurser

Open Call: Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2015

Danske Kunsthåndværkeres biennaleudstilling afholdes i år på Slottet i Carlsberg Byen i København fra den 28. august til den 27. september. Biennaleprisen er på 100.000 kroner.

Ansøgning om deltagelse koster 300 kroner og foregår 20.-27. april, og alle de praktiske detaljer fremgår af en hjemmeside som åbner i uge 7. Biennalens tema er Making is Connecting som dels pointerer materialiteten, sanseligheden og håndværket, og dels beskriver ønsket om at dele sit værk med verden. Biennalen ønsker desuden ”at fremme nye arbejdsfællesskaber, metoder og værker skabt i et felt der både rummer kunsthåndværk, kunst, design og arkitektur”.  

Udover selve udstillingen vil Biennalen i år forsøge at brede sig ud over København med pop-up udstillinger, galleri- og værkstedsomvisninger, artist talks m.m. Har man en idé, kan man henvende sig til Biennaleudvalget.


  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft