Glastip December 2016

Glastip 8. december 2016 – Glas forfra

Line G. Petersen på Godsbanen

Kunsthåndværker- og så meget mere-stedet Godsbanen midt i Aarhus holder julemarked den 10.-11. december kl. 11-17 – blandt markedets deltagere finder man glaskunstner Line Gottfred Petersen.

Glasmuseet Ebeltoft i jul og nytår

Der har været fejl i tidligere meddelelser fra museet, men de rigtige åbningsdage i Glasmuseet Ebeltoft er den 19., 20., 21., 22., 23., 26., 29. og 30. december.

Jyderup Højskole flytter sit glasværksted

Værkstedsleder Erik Meaker fortæller at Jyderup Højskole flytter sit glasværksted hjem til selve højskolen på slottet Sølyst. Glasværkstedet har hidtil ligget på Lyngvej 21 i et industrikvarter i Jyderup godt en km fra skolen. Nu skal det placeres i skoven ved indkørslen til højskolen. Værkstedet indrettes både indendørs og med et udendørs sommerværksted under et sejldugstag.

Nordisk museumssamarbejde
om udvikling af glaskunst og glasdesign  

Tre nordiske fagmuseer – danske Glasmuseet Ebeltoft, svenske The Glass Factory i Boda og finske The Finnish Glass Museum i Riihimäki – får økonomisk støtte fra Nordisk Kulturfond til et projekt om glaskunstens fremtid og udvikling, Scandinavian Glass – starting all over. Projektet, som Glasmuseet Ebeltoft står i spidsen for, indgår i Nordisk Kulturfonds overordnede projekt HANDMADE med støtte til kunst og kultur med afsæt i håndens arbejde. Museernes projekt for en ’ny begyndelse for glas’ løber over de kommende to år og har et samlet budget på 1,7 mio kroner. Bidraget fra Nordisk Kulturfond er på 850.000 kroner.

Glasmuseet Ebeltoft skriver på hjemmesiden at praktikken og konteksten omkring glasset har undergået store forandringer gennem de senere år. Glasproduktion i stor skala var tidligere drivende både kunstindustrielt og i design, men med glasindustriens uddøen er der opstået et tomrum. Strategisk skal projektet skabe et netværk mellem faglige institutioner og glasmiljøets udøvere, udvikle et nyt blik på designtraditionen og gøre fagmuseerne til kraftcentre der viser nye veje for glaskunst og glasdesign og udvikler nye forretningsmodeller. Museerne stiller rammer og viden til rådighed, men selve udviklingen skabes af de udøvende glasfolk gennem deltagerinddragelse, netværk og videndeling på tværs af lande- og faggrænser.

Konkret skal projektet indeholder en rejseudstilling om det helt nye inden for nordisk glas. Det skal være den største samlede visning i to årtier, og de udøvende kunsterne skal deltage i kurateringen af udstillingen. Desuden skal der arrangeres workshops og residencies i tilknytning til museerne med deltagelse af udøvere og andre aktører fra de nordiske lande. Afslutningsvis arrangeres der et symposium i oktober 2018.

Nordisk Kulturfond begrunder tilsagnet om støtte således: ”I dette ambitiøse projekt om glaskunstens fremtid og udvikling inviterer tre stærke fagmuseer … glaskunstnerne indenfor for at bruge og udvikle på museer og museernes tilbud i en retning som er relevant for udøvelsen af kunstarten og for glassets fremtid i Norden. Det sker dels i form af en ny udstilling, som sætter fokus på det helt nye, og dels i form af samarbejder og netværk. Der er momentum nu – Nordisk Kulturfond ønsker projektdeltagerne god arbejdslyst!”

 

Glastip 30. december 2016 – Især om processer

Udsigt / Indsigt – glas- og keramikprocesser

Fredag den 6. januar kl. 17 er der fernisering i Danske Kunsthåndværkere og Designeres projektrum Officinet i Bredgade 66 i København på udstillingen Udsigt / Indsigt med Nexø-kunstnerne fra Det Brune Værksted – glaskunstner/glasformgiver Maj-Britt Zelmer Olsen og keramiker Sarah Oakman.

Der er tale om en procesudstilling med eksperimenterende glas og keramik til bordbrug. De to kunsthåndværkere viser deres kreative proces gennem hele designforløbet – fra indsamling af inspiration, de første streger på papiret og materialeprøver frem til de endelige værker som danner et bud på en nutidig borddækning. I en pressemeddelelse skriver de:

”Den skabende proces er ofte indadvendt og intuitiv, og kunsthåndværkeren deler sjældent den lange proces med andre end sig selv. I en tid hvor materialitet og stoltheden ved det gode håndværk aldrig har været mere i fokus, men hvor produktion af kunsthåndværk paradoksalt nok i højere og højere grad flyttes til udlandet, finder de to kunsthåndværkere det interessant at lave et projekt der har til formål at belyse netop den kreative, skabende proces og dens store værdi. Gennem et tæt samarbejde arbejder de to kunsthåndværkere med udviklingen af et nytænkt spisestel med dele i både glas og keramik der har tydelige referencer til deres hjem på Bornholm.”

Maj-Britt Zelmer Olsen er uddannet i England, på Bornholm og på Designskolen i København, og hun har efterhånden mange års erfaring som glasformgiver. Find mere om Maj-Britt på hendes hjemmeside.

Sarah Oakman er uddannet fra Bornholmerskolen i år, og hun har for nylig deltaget i Forårsudstillingen på Charlottenborg, Kunstnernes Efterårsudstilling samt Biennalen for Kunsthåndværk og Design i Rundetårn. Og hendes afgangsopgave har desuden turneret landet rundt på Bornholmerskolens afgangsudstilling. Hendes egen virksomhed med ”sanselig keramik til hverdagsbrug” kalder hun Oh Oak.

Maj-Britt og Sarah sås sammen i en bod på Frue Plads i sommer hvor Sarah Oakman vandt håndfuglen for årets bedste nye produkt.

Ved ferniseringen taler glaskunstner Susanne Jøker Johnsen (projektleder ved de bornholmske glas- og keramikbiennaler), og der anrettes mad på den udstillede service af landsholds- og Nexø-kokken Daniel Kruse (Restaurant Molen, Nexø havn)

Udstillingen løber frem til og med den 29. januar, og bortset fra mandag er der åbent alle dage fra kl. 12 – tirsdag-torsdag-fredag til kl. 15, onsdag til kl. 18 og lørdag-søndag til kl. 17. Maj-Britt og Sarah passer selv udstillingen i weekenden den 7.-8. januar.

Wikipedia om kunst- og designteknikker

Der oprettes nu et samlet sted for videndeling om kunstneriske teknikker og materialer. Det foregår på Wikipedia, det store internetbaserede opslagsværk, og det sker på initiativ af Statens Værksteder for Kunst i samarbejde med Dansk Designcenter, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Designmuseum Danmark, internettidsskriftet Kunsten.nu, Statens Museum for Kunst og CATS, Centre for Art Technological Studies and Conservation (et samarbejde mellem SMK, Nationalmuseet og Konservatorskolen).

Hensigten er at skabe en videnportal om teknikker og materialer på kunst- og designområdet som skal kunne bruges i formidlingsarbejdet på kunst- og kulturinstitutioner og på de kunstneriske uddannelser og til glæde og gavn for kunst- og designverdenens professionelle udøvere og studerende inden for samtidskunst, design og kunsthåndværk, og for alle de der også interesserer sig for de tekniske aspekter af den kunst eller det design eller kunsthåndværk de interesserer sig for.

Om baggrunden for initiativet skriver Rebekka Levin som er formidlingsansvarlig ved Statens Værkstedet for Kunst i denne nyhedsartikel:

”For godt ti år siden blev det pålagt Statens Værksteder for Kunst at formidle husets aktiviteter, så det var klart for alle hvad der foregik bag de tykke mure. I de store værksteder og atelierer i Gammel Dok Pakhus på Christianshavn blev der, ligesom i dag, produceret store og krævende værker til udstillingssteder i hele landet. Der var imidlertid en masse viden der gik tabt sammen med værkerne når de forlod huset, en viden som andre kunne have haft gavn af. Det blev derfor besluttet at alle projekter skulle formidles i ord og billeder via institutionens hjemmeside.

Idet en billedkunstner, designer, kunsthåndværker eller konservator fik tildelt et arbejdsophold, blev vedkommende introduceret til formidlingsprojektet og fulgt nøje igennem hele arbejdsprocessen af en dedikeret medarbejder ansat til formålet. I kraft af husets grundlæggende funktion som produktions- og værkstedshus faldt det naturligt at holde fokus netop på processen, det vil sige i højere grad at beskrive hvordan end hvad der blev produceret.”

I dag ligger der over tusinde projektbeskrivelser i et stort bibliotek på Statens Værksteder for Kunsts hjemmeside hvor man kan søge blandt de beskrevne projekter. Man mener dog ikke at denne måde at gøre det på egner sig til de mere minutiøse beskrivelser af teknikker og materialer. Og derfor er man nu gået i gang med at udvikle en selvstændig Wikipedia-platform kaldet Wikiprojekt Værkstedsviden – Kunst & Design.

Wikipedia er et open source, online opslagsværk som alle kan være med til at redigere. Har man viden, tid og lyst til at bidrage, inviteres der til en række Wiki labs – workshops af to timers varighed om skiftende emner, men man kan også arbejde med sit helt eget emne. Her kan man lære at skrive til Wikipedia sammen med andre ’nørder’ og få gode tips fra garvede wikipedianere. De førstkommende workshops finder sted i på plan 4 i Gammel Dok Pakhus fredagene den. 20. januar og den 10. februar kl. 15-17. Af hensyn til kaffebrygningen bedes man tilmelde sig senest dagen før til rebekka@svfk.dk. Man kan holde sig løbende opdateret om wiki labs på denne Facebookgruppe

Nyt repræsentantskab for Statens Kunstfond

Statens Kunstfond har fået nyt repræsentantskab for perioden 2017-20. Medlemmerne af det 48 personer store repræsentantskab er udpeget af en lang række kunstneriske organisationer på områderne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik og scenekunst. Det er dog kulturministeren der har udpeget formanden, iværksætter og direktør Caroline Søeborg Ahlefeldt (internet og design). Med hensyn til repræsentationen af kunsthåndværk og design, så omfatter det fem personer – to industrielle designere, to tekstildesignere og en møbeldesigner. Se pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

Den overordnede ledelse af Statens Kunstfond udgøres foruden af repræsentantskabet af en bestyrelse bestående af formændene for tolv faglige underudvalg – som ikke er på valg i denne omgang. På området kunsthåndværk og design er der to fagudvalg – et legatudvalg der virker til og med 2019, og et projektstøtteudvalg der virker til og med 2017 – bestående af henholdsvis en keramiker (formand), en tekstildesigner og en industriel designer og en tekstildesigner (formand), en beklædningsdesigner, en industriel/grafisk designer, en keramiker og en direktør i en keramisk virksomhed.

Godt nyt glasår.

 


  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft