Glastip April 2020

Glastip 7. april 2020 – Aprilsglas

Støtte kan beholdes + Hotline + Kunstnerstøtte

Kunstnere der har fået støtte fra Statens Kunstfond til aktiviteter der ikke kan gennemføres på grund af covid19-epidemien, beholder deres tilskud. Restriktioner i forbindelse med epidemien har resulteret i aflysninger af projekter som har modtaget tilskud. Statens Kunstfond skriver i en pressemeddelelse den 31. marts at man vil holde hånden under kunstnerne i denne ekstraordinære situation og derfor har lempet på tilskudsreglerne, således at tilskud ikke kræves tilbagebetalt, uanset om aktiviteten er påbegyndt eller skulle være påbegyndt i perioden 9. marts til og med 8. juni.

Kunstnere kan fortsat søge fondens puljer, og ansøgere og støttemodtagere vil fortsat få behandlet deres ansøgninger.

Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen har lanceret en coronahotline på telefon 33 74 50 00. Der er åbent hverdage kl. 9-16, og medarbejdere fra styrelsen kan besvare spørgsmål om de støtteordninger der er etableret under Kulturministeriet, og vejlede om hvordan man gør brug af dem. Ordningerne kan man læse om på Kulturministeriets hjemmeside.

Der er indgået forlig mellem folketingets partier om en midlertidig kunststøtteordning på 100 millioner kroner. ”Det går ud på at støtte al den kunst der ville være lavet hvis ikke corona holdt kunstnerne og hele Danmark væk fra hinanden,” siger kulturminister Joy Mogensen i en pressemeddelelse den 7. april. Ordningen gælder kunstnere med A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kroner årligt. Ordningen kan kun søges af kunstnere der ikke har modtaget kompensation fra de øvrige hjælpepakker. Det er vanskeligt præcist at læse hvilke kunstnere der tænkes på, men pressen nævner musikere, skuespillere og forfattere.

Noter

Glasmuseets Venners tur rundt på Fyn den 18. april er aflyst – var omtalt i Glastip 10. februar.

Åbningen af årets udstillinger på Hempel Glasmuseum er udsat til engang efter den 10. maj, fortæller museumsleder Berit Jakobsen i en mail. Bornholmer-udstillingen har været omtalt i Glastip 28. februar. Her er udstillingens plakat.

Udstillingen er lukket, men Galleri Krebsen i København som for tiden har en udstilling med glaskunst af Pia Rakel Sverrisdóttir og grafik af Heléne Sandegård (omtalt i Glastip 28. februar), har lavet en seks-syv minutter lang video-rundtur i udstillingslokalerne som man så kan se i stedet for.

Micha Karlslund, en del af Dam & Karlslund Glas på Stabelhøjen 1 i Handrup ved Ebeltoft, har ryddet op i atelieret/værkstedet og sælger nu ud af tegninger og skitser til fordel for Læger uden Grænset og Dansk Flygtningehjælp. ”Vi lever i ekstraordinære tider, og der er brug for ekstraordinære tiltag. Vi synes coronakrisen er slem her i DK, men der er stadig brug for at vi ser ud over landets grænser og giver en hånd så godt vi kan,” skriver Micha Karlslund.

Man kan følge hende på Facebook og byde ind hvis der er noget man kan lide, og billederne kan både ses, købes og afhentes i det afsprittede værksted. Man kan også aftale noget andet.

Akryl på papir. 55 x 35 cm.

Ned Cantrell – som sammen med hustru og kompagnon Karen Nyholm driver Nyholm Cantrell Glas – havde onsdag før påske et særligt tilbud til familier med hjemmegående børn: ”Leder du efter et kreativt projekt med børnene? Kom og hent en klat smeltet glas fra os og lav din egen fine lille vase eller skål derhjemme.” Om tilbuddet kun gjaldt den pågældende dag vides ikke, men det var forsynet med

Ned Cantrell i værkstedet i Ebeltoft hvor han klipper smeltet glas til take away og hjemmearbejde.

Villum Window Collection, vinduesmuseet i Gladsaxe blev etableret i 2006 af Lars Kann-Rasmussen hvis far, civilingeniør Villum Kann Rasmussen i 1941 grundlagde virksomheden bag VELUX ovenlysvinduet, og her har de selvfølgelig også lukket i disse coronatider. Men med de mange hjemmegående på døgnbasis er udsigten fra folks vinduer vigtigere end nogensinde, og museet opfordrer derfor til at man deler et billede af udsigten fra ens vindue. Læs mere om kampagnen og følg den på Instagram.

Den idé kopierer vi straks: Skulle nogen fotografere udsigten fra deres glaspusterværksted – eller lige så gerne ind gennem vinduet – deler vi det gerne her i Glastip.

GAS-konferencen i Sverige er aflyst, og vi har tidligere omtalt både konferencen (Glastip 10. februar) og aflysningen, men deltagerne har jo været i gang med forberedelserne til den lommeudstilling der skulle have været en del af konferencen. Ned Cantrell har lavet disse to graal-vaser (til et projekt sammen med svenske Micke Johansson). De er inspireret af Eva Englunds graal-værker fra 1980erne og med motiver fra hans egne tatoverede grisebasser.

Glasposten marts 2020

I det netop udkomne nummer af Glasmuseets Venners medlemsblad Glasposten kan formand Birgit Emsig med bekymring notere at medlemstallet sidste år faldt med cirka ti procent til nu 880. Bestyrelsen arbejder med offensiver på flere fronter.

Museets formidlingsarbejder Pia Strandbygaard Bittner skriver om udstillingen Walking in the Void med det schweizisk-amerikanske glaskunstnerpar Monica Guggisberg og Philip Baldwin. Parret har nok ikke ’gået i det tomme rum’ i alle de fyrre år de har arbejdet sammen om glasset, for Pia skriver at museet med udstillingen ”markerer et skifte i parrets kunstneriske praksis. Fra udforskningen af glassets visuelle og skulpturelle muligheder mod formuleringen af et stadig større symbolsk indhold til et dybfølt engagement i det 21. århundredes globale politiske og miljømæssige udfordringer.” Det har hun så en lidt længere udredning af, men det der venter os ved åbningen af udstillingen den 1. maj, er en række inden- og udendørs installationer repræsenterende elementer i det tomme (ydre) rum – fra solsystemet over meteorregn til stjernetegn.

En aflægger af udstillingen vises i Ebeltoft Kirke i form af en tre meter lang båd – The Pilgrims’ Boat – med 32 blæste og slebne og symbolske glasamforaer.

En anden udstilling museet viser fra den 1. maj, er Nyt fra samlingen visende de nyeste anskaffelser blandt museets 16-1700 værker. Her er det museets udstillingskoordinator Sandra Blach der skriver, herunder også om det permanente værk glaskunstner Steffen Dam er ved at skabe på museet i form af en ’toilettransformation’ der omdanner et at museets toiletter til en kombination af et Wunderkammer og en rumrejse, og som forventes færdig til officiel åbning den 14. marts.

Dernæst skriver Inger Ferbing, Hanne Werner og Annelise Krogh fra den østdanske arrangementsgruppe om en rundtur på Sjælland den 6.-7. juni. Om lørdagen går turen til glaskunstner Michael Kofoeds værksted i Gelstrup i Odsherred, til glaskunstner Martin Birk Møllers værksted i Nykøbing Sjælland og til Hempel Glasmuseum syd for Nykøbing Sjælland hvor formand for Hempels Kulturfond Bodil Busk Laursen viser rundt i udstillingen af bornholmsk kunsthåndværk. Søndag går turen til Fensmark med besøg på Holmegaard Værk hvor det er faglig leder Mette Bielefeldt Bruun der viser rundt.

Turarrangørveteran Jan Koch fra Venneforeningens bestyrelse skriver om en glas-, vin- og kulturrejse til Alsace medio september med fire hele dage spækket med besøg og oplevelser på museer, værksteder, fabrikker og vingårde m.m.

De nærmere beskrivelser af turene, pris og tilmelding finder man på Venneforeningens hjemmeside.

Glasposten har også som altid en gennemgang af aktiviteterne på glasmuseet i den kommende tid. Men som i så mange andre sammenhænge er man her blevet overhalet inden om af restriktionerne under coronakrisen: Alle påskearrangementerne på museet og værkstedet bliver ikke til noget – der er lukket. Og det samme må vel gælde en del af de andre arrangementer.

Ikke sagging

Under en korrespondance om et kommende turarrangement indviede ovennævnte Hanne Werner fra Venneforeningens østdanske arrangementsgruppe os i noget af det nyeste hun har formet i sin ovn i sin aktive pensionisttilværelse som glaskunstner. Vi spurgte selvfølgelig straks til fremgangsmåden, men det var ikke sagging som antaget. Det er hun gået væk fra fordi det giver for tynde vægge og et betydeligt spild af glas.

”Derfor bruger jeg successiv slumping som jeg har lært af den irske Karl Harron: først fusing og derpå slumping ned i tre forskellige forme af stigende stejlhed. Glasset glider altid lidt skævt ned i de stejleste forme, så man må række ind i ovnen undervejs og kippe formen, så glasset glider mere ned hvor det ikke har gjort det før. Det kræver at jeg bærer varmeskjoldsvisir, armlange ovnhandsker og varmereflekterende forklæde, for det foregår ved 650 grader. Det er rigtig sjovt. Sommetider lykkes det at gøre overkanten vandret, men ellers sliber jeg ned bagefter. I forhold til sagging giver den teknik bedre mulighed for styring af designet, ensartet tykke vægge og ubetydeligt glasspild.”

Sagging er en ovnformningsteknik hvor en glasplade smeltes ned gennem et hul i en ovnplade. Her er det afgørende at standse nedsmeltningen når den planlagte form er nået.

Med udsigt over Øresund. God påske.

Glastip 15. april 2020 – Forårskollektion med glas

Sommerudstillinger i Ebeltoft udsat

Indtil videre er åbningsdagen for sommerudstillingerne på Ebeltoft Glasmuseum udsat til den 5. juni. Der foreligger ikke noget om hvornår museet åbner igen.

Støt Glasmuseet Ebeltoft

Påsken ville normalt have betydet masser af liv på Glasmuseet med gæster, aktiviteter for publikum i glasværkstedet og udstillingsåbninger. Men i år ligger museet indtil videre tomt og stille hen. Og dermed udebliver også de indtægter museet skal leve af. Derfor beder museet nu om al den hjælp det kan få, og har opfordret til at man tegner eller gentegner årskort. Og der er ifølge museumsmedarbejder Sandra Blach allerede en del der har fulgt opfordringen.

Årskortet giver fri entré til museet samt en række andre fordele som man kan læse om på museets hjemmeside. Der trækkes lod blandt de der tegner nyt årskort, om et glasæble designet og fremstillet af hyttemester Jean Thébault i museets værksted til en værdi af 525 kroner. Årskort fås til én person for 200 kroner og til en person med ledsager for 300 kroner. Købt nu, gælder det til 1. juni 2021. Send en mail til Sandra Blach på sfb@glasmuseet.dk og skriv navn og adresse og hvilket årskort der ønskes. Beløbet indbetales til Rønde Sparekasse på registreringsnummer 9354 og kontonummer 0000319691. Herefter får man tilsendt sit årskort med posten. Årskort kan også købes og gives som gave.

En anden måde at støtte museet på er at blive medlem af foreningen Glasmuseets Venner. Her er fordelen også at man har fri entré til museet, og dertil kommer flere andre fordele som man må studere på venneforeningens hjemmeside. Til gengæld er det noget dyrere. Venneforeningen støtter i vekslende omfang museet med tilskud til forskellige ting som museet ellers ikke ville have råd til. Foreningen yder desuden tilskud til Finn Lynggaards Fond. Mange fra museets stab af frivillige medarbejdere er desuden medlemmer af venneforeningen.

I øvrigt har museet aftalt med venneforeningen at dens medlemmer fra årsskiftet gratis kan have en ledsager med. I det hele taget gør museet en del for at trække besøgene til, ikke mindst blandt de yngre generationer. Der sker ved at invitere skoleklasser på besøg med rundvisning og gennem mange arrangementer for børn. I det håb at de senere kommer tilbage og tager forældrene med. Selvfølgelig er entréindtægterne vigtige for museet, men besøgstallet i sig selv har også betydning for museets økonomiske muligheder – sponsorater m.v.

Vi skal væk fra det med at ”Glasmuseet, dér har vi været”, som venneforeningens formand Birgit Engsig sagde på årets generalforsamling. ”Ja, men hvornår sidst? Der skiftes jo udstilling flere gange om året, så der er altid noget nyt at se.” Og med fri adgang kan man jo bare komme igen og igen og… At det så nu i en periode kniber med at udnytte denne fordel, må man så skrive på støttekontoen.

Pop-up salg og levering

Glaskunstner Marie Retpen fra Davinde på Fyn kommer rundt i landet med varer i den forestående weekend den 18.-19. april. Pop-up-salget er 2. sortering af Krølvaser og måske også Smeltevaser. Og ellers tager hun mod bestillinger – se hendes hjemmeside og kontakt hende på Facebook eller marie@retpen-glas.dk eller på telefon 50 98 57 67. Gerne aften indtil kl. 23 – står der på hjemmesiden.

Højden på Smeltevaserne varierer mellem 12 og 19 cm, prisen er 450 kroner – herover. Krølvaserne måler 15-17 cm og koster 325 kroner – herunder.

Hun pakker resten af ugen, lørdag går turen til Københavnsområdet og indtil videre Helsingør, søndag gælder det Aarhus. Er det på vejen, kommer hun gerne forbi. Som hun skriver:

”Er der en kantsten eller en p-plads, så holder jeg ind. Vi ses måske et sted i landet – på afstand og med sprit 🚐”

Forårskollektion med glas

Glas fra Glasmagerne på Tåsinge (Lena Ljungar og Jesper Sødring) har fået en fremtrædende plads i præsentationen af forårskollektionen fra det opkommende tøjdesignerfirma Klubben – eller egentlig Intet over Klubben. Der er dels tale om en nogle minutter lang video på hjemmesiden hvor hele kollektionen præsenteres, og en kortere video på Instagram hvor det nærmest kun er et Glasmager-glas der præsenteres. Det er den stærkt kommunikerende Lena der har lagt link op – og det ser sådan ud:

💜”klubben”

tjek lige “klubben”💜

de er vildt dejligt dygtige til at lave tøj som vi har genbrug/ brug for🌱🌱🌱:)

...och så har de lavet DEN fedeste video hvor vores glas er med😚

Intet over Klubben begyndte med et genbrugsfund af en hættetrøje med netop denne uudgrundelige påskrift. Den blev populær og gik på omgang i bekendtskabskredsen, og projektet Klubben opstod med det budskab og den idé at tøj skal gives videre. Beklædning fra tiden før bliver til tøj for tiden nu – ved at opstøve aflagt tøj med potentiale for genbrug eller ny funktion med udgangspunkt i aktuelle temaer.

Stillfoto fra den del af videoen der tydeligst viser glassene fra Glasmagerne, her er der kun kvindelige modeller, men der medvirker også mænd i videoen.

12mm med patina

” 12mm med patina” – bare sådan lød teksten til det foto glaskunstner Per-René Larsen på Møn lagde op, og så måtte vi jo spørge hvad tanken og teknikken var.

”Det ligefrem at forvente at der skulle ligge en tanke bag, er nok lige lidt meget af forlange,” skrev Per tilbage. Men ellers handlede det om et fad han havde lavet sidste eller forrige år og siden havde ladet stå i haven. Deraf ’patinaen’ som vist bare er noget naturligt tilkommet smuld. Fadet dukkede op af buskadserne da Per rodede rundt i haven under sin corona-isolationsterapi.

Der er tale om et stykke af en kasseret 12 mm glasbordplade som Per har fået af sin hjælpsomme og gavmilde glarmesterstøtte Thorstein Pjetursson fra Thor Glas på Bogø, og som Per slumpede over et rundjernsstativ han brugte i forbindelse med sit landart-værk Skællene er faldet for Narrativ uden Titel forrige sommer på Greve Museum og sidste år på udstillingen Insitu Lolland i Reventlowparken ved herregården Pederstrup (Reventlowmuseet).

Per-René Larsen, Skællene er faldet for Narrativ uden Titel, 2019 på Insitu Lolland i Reventlowparken.

Bøjet eller buet glas – hvordan, hvorfor og til hvad

Glas der følger krumme og buede linjer, er ikke en entydig størrelse, forklarer Glasindustrien i nyhedsbrev og på hjemmeside. Bøjet glas kan bruges til mangt og meget – og fremstilles ved slumping og på flere andre måder.

Hotel Renaissance Wagram i Paris – de buede glas danner karnapper som giver et meget bredt udkig fra hotelværelserne.

 


  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft