Glastip April 2016

Glastip 6. april 2016 – Glas(ur)

Forårsudstillingen på Charlottenborg – Maria Sparre-Petersen

Da Glastip tidligere omtalte den igangværende Forårsudstillingen på Charlottenborg i København, omtalte vi kun Maria Bang Espersen – og havde dermed overset en anden Maria, nemlig Maria Sparre-Petersen – som deltager med to støbte værker af glas. Epistemiske Artefacter kalder hun dem, og det betyder vist noget i retning af ’videnskabeligt underbyggede kunstnerisk produkter’.

Forårsudstillingen på Charlottenborg kan ses frem til den 17. april. Tirsdag-søndag kl. 11-17, onsdag kl. 11-20. Entré 60/40/0 kroner. Gratis adgang onsdag kl. 17-20.

Maria Sparre-Petersen er i øvrigt aktuel i maj måned med en udstilling i Officinet i Bredgade i København – det vender vi tilbage til.

Kunsthåndværkerhjem
– 19 danske kunsthåndværkeres inspirerende rum

Den 7. april udkommer bogen Kunsthåndværkerhjem – 19 danske kunsthåndværkeres inspirerende rumForlaget Turbine. Bogen lanceres ved et arrangement torsdag den 7. kl. 14-17 i Stensalen i gården ved Designmuseum Danmark i Bredgade, København. Forfatterne er Rikke Graff Juel, Anitta Behrendt og Christina B. Kjeldsen, og blandt de cirka tyve kunsthåndværkerne spotter vi umiddelbart glaskunstnerne Trine Møhl & Tobias Drivsholm og Majbritt Zelmer Olsen. 224 sider, vejledende pris 279,95 kroner.

Glassmedjen og Egeværk udstiller Skibe

Glassmedjen på Hundested havn (Nanna Backhaus og Andrew Brown) og deres nabo Møbelsnedkeriet Egeværk (Mette Bentzen og Lasse Kristensen) udstiller skibsskulpturer i glas og træ. Hundested havn har gennem generationer haft tradition for håndværk af fineste kvalitet – fra nogle af verdens smukkeste sejlskibe til robuste fiskekuttere. Her kommer træets varme glød til at spille samen med glassets transparente klarhed. Materialerne er egetræ og mundblæst glas som er slebet på en måde der illuderer et skibs plankebygning – lavet med den gamle italienske battuto-teknik som Nanna og Andrew mestrer og har brugt i mange år.

De to nabovirksomheder på Hundested havn r godt i gang med et kreativt samarbejde om udvikling af ny projekter og design. Nu viser de nogle fælles værker frem. Der er fernisering lørdag den 16. april kl. 14, og dobbeltadressen er Nordre Beddingsvej 24 og 26.

Ornamenter på Glasmuset Ebeltoft

Glasmuseets internationale sommerudstilling Ornament – en verden af farver og mønstre handler om ornamentik i bredeste forstand. 15 kunstnere fra Japan, USA, Australien, Tyskland, Belgien, Tjekkiet, England, Italien og Danmark viser eksempler på nogle af den mange måder ornamentik bruges på i moderne glaskunst.

Følgende glaskunstnere er repræsenteret i udstillingen: Clare Belfrage (Australien), Giles Bettison (Australien), Claudia Borella (Australien/New Zealand), Wilfried Grootens (Tyskland), Carrie Gustafson (USA), Klaus Moje (Tyskland/Australien), Tchai Munch (Danmark), Tobias Møhl (Danmark), Momoo Omuro (Japan), Richard Parrish (USA), Layne Rowe (UK), Lino Tagliapetra (Italien), Sylvie Vandenhoucke (Belgien), Kathryn Wightman (UK/New Zealand) og David Yule (Australien/Tjekkiet).

Brugen af ornamenter i anden form for kunst og kunsthåndværk belyses med en mindre opsætning af eksempler fra maleri, tekstil, smykkekunst, keramik m.m. – med blandt andre keramiker Bente Brosbøl Hansen, pilefletter Klaus Titze og billedkunstner Niels Nedergaard. 

Udstillingen vises fra den 22. april til den 25. september. Udstillingen ferniseres tirsdag den 21. april kl 17. På udstillingens første dag er der kl. 11 artist talk med Richard Parrish (på engelsk) og kl. 14 demonstration i værkstedet med Clare Belfrage. Andre arrangementer og aktiviteter under udstillingen vil være to firedages patchwork-workshop arrangeret i samarbejde med Dansk Patchworkforening i pinsen og omkring sommersolhverv. Den 29. maj kl. 14 er der foredrag om ornamentik i designhistorisk perspektiv ved Mette Dalby, den 28. august demonstrerer Tobias Møhl dekorationsteknikker i værkstedet, og den 4. september kl. 14 er der foredrag om islamiske ornamenter ved mag.art. i kunsthistorie Helene Lykke Evers.

Om udstillingen skriver glasmuseet: ”Ornamentet, gentagelsen og mønstret har tidligere har haft stor betydning i en række kulturer, men er i den moderne vestlige verden mere eller mindre forsvundet fra kunsten og lever i det store hele kun videre som ren dekoration. Men i glaskunsten er der fortsat en levende tradition for at anvende ornamentik. Med denne udstilling fokuserer museet derfor på ét af glassets særkender og absolutte styrker.

Inden for kunsthåndværket er der stor tradition for dekoration, ornamentik og mønstre. I glaskunsten er teknikkerne udviklet og raffineret gennem århundreder, men i de seneste årtier har glaskunsten i vid udstrækning løsrevet sig fra brugsfunktionen, og traditionerne er i opbrud. Men enkelte kunstnere bibeholder interessen for mønsteret og ornamentikken inden for en praksis der både tilgodeser ønsket om kunstnerisk styrke og visuel nydelse, og for nogle bliver dette et omdrejningspunkt i sig selv. Med udstillingen præsenteres eksempler på disse værker der er visuelt markante og forførende for øjet, men som samtidig nyfortolker traditionen.”

Glas og keramik – Glasur på Hempel Glasmuseum

Hempel Glasmuseum åbner lørdag den 30. april kl. 14 for sæsonens udstillinger. Hovedudstillingen er Glasurkemi, masse og myte – et emne man kan nærme sig fra både glas- og keramik-siden. Og det gør museet repræsenteret ved glaskunstnerne Ida Wieth, Karen Lise Krabbe, Maria Koshenkova, Pernille Braun og Terese William Waenerlund og keramikerne er Bente Skjøttgaard, Christina Schou Christensen, Gitte Jungersen og Pernille Pontoppidan Pedersen. Alle danske bortset fra Terese William Waenerlund som er svensk og bor i Kungsbacka, men blandt andet er uddannet fra Glas- og Keramikskolen, Bornholm, i 2010.

Udstillingen er kurateret af formand for Hempels Kulturfond Bodil Busk Laursen. Arkitekt og koordinator er Bettina Køppe.

Samtidig viser Hempel Glasmuseum udstillingerne Hempels Glaspris 2016 med Maria Koshenkova og Blomsterglas i alle regnbuens farver fra Glashistorisk Selskab, Holbæk.

En af de deltagende keramiske kunstnere er Christina Schou Christensen som blandt andet er repræsenteret med værker som ligner disse. Hun er i øvrigt aktuel som deltager i Mindcraft16 i Milano.

Om Glasur-udstillingen skriver museet:

”GLASUR – kemi, masse og myte – materialernes muligheder

Årets særudstilling omhandler samspillet mellem glas og ler, mellem masse og overflade, mellem form og dekoration og de to materialers særlige egenskaber. Udstillingen fortæller om tendenser i udviklingen efter 1980 og frem til i dag og viser værker af glaskunstnere og keramikere der arbejder frit i forhold til de traditionelle barrierer mellem fag og discipliner i kunsthåndværket. Tiden er nu inde til at vise nogle af de fantastiske, overdådige og sanselige glasurstykker som flere af vore internationalt berømte keramikere har skabt i de senere år sammen med spændende eksempler på unge glaskunstneres nye tilnærmelser til keramikken. Udstillingen vender tingene på hovedet, og temaet bredes ud til at omfatte aktiviteter knyttet til glasurernes imitationer af naturens egne overflader (sten, lava, rimfrost, sne, mos, lav), alkymistens drømmeværksted med forsøgene på at fremstille guld, de kemiske forudsætninger for glasurernes farver og dramatiske eksperimenter fra glas- og keramikværkstederne.

Samspillet mellem ler og glas går tusindvis af år tilbage i kulturhistorien. Leret kom først, tilbage fra forhistorisk tid findes i vore museer fint forarbejdede krukker og kogekar som viser pottemagernes kunnen. Senere kom glasset til – både som brugs- og kunstglas og som glasur på keramiske krukker, krus, potter og pander. Glasurerne har tjent funktionelle behov ved at tætne beholderne såvel som kunstneriske formål gennem bemalingen og glaseringen af alt fra de daglige brugsting til de fyrstelige hoffers kæmpevaser og udsmykninger af bygninger og rum.

I forbindelse med Verdensudstillingerne fra midten af 1800-tallet blev japansk glaseret keramik udstillet og stærkt beundret ikke mindst af kunstnerne. Det japanske stentøj inspirerede også danske billedkunstnere, og fra den tid og frem kan man tale om en egentlig keramisk kunst i Danmark både på porcelænsfabrikkerne, de keramiske virksomheder som Hjorth på Bornholm og Kähler i Næstved og på individuelle kunsthåndværkeres værksteder.

Udstillingen fokuserer på tiden fra år 2000 og frem hvor keramikere og glaskunstnere går nye veje og eksperimenterer på livet løs i konceptuelle værker der inddrager andre materialer og processer i kunstværkerne.

Udstillingens glaskunstnere har det til fælles at de benytter sig af nye måder at bearbejde råmaterialet glas, og derved opnår resultater der ikke er mulige ved at anvende traditionelle blæse- og støbeteknikker. Både de keramiske kunstnere og glaskunstnerne er åbne for materialernes stoflighed som grundlæggende redskab, og gennem eksperimenter med materiale og teknik er der udviklet nye udtryk. Eksperimentet kan blive til et værk, og processen er tydeligt at se i det endelige værk.

I udstillingen stilles spørgsmål om materialerne og til hvordan glas og keramik opfattes i traditionelt kunsthåndværk. Der vises eksperimenter med nye materialer og måder at skabe form på i mellemrummet mellem glasur og masse. Bliver resultatet glasur som form i stedet for overflade, eller er glasur gået hen og blevet til glas?

Udgangspunktet for udstillingen er materialerne og håndværket med fokus på eksperimentet og det at skabe form.

Glastur
Chicago, Toledo, Dearborn, Seattle, Portland 15.-27. september

Det er Glasmuseets Venner der arrangerer denne tur til den store glasverden overthere i det nordvestlige USA, og program og pris er på det nærmeste klar. Det bliver en oplevelsesrig tur på 12-13 dage, og prisen er 24.700 kroner per person i dobbeltværelse.

Læs mere på Venneforeningens hjemmeside. Tilmelding senest den 20. april.

Nyt fra Næstved Museum

Museumsinspektør Susanne Outzen skriver i sin nu månedlige blog at det ikke mindst takket være de mange frivillige går støt fremad med registreringen af Holmegårds Glasværks prøvesamling. Man har passeret 27.400 registrerede glas, og der er kun tre paller med 36 kasse tilbage. Plus godt et dusin kasser med flasker.

Næstved Museum synes at deres nyligt afholdte fagkonference om brugsglas er gået over al forventning med flere end 50 deltagere – en blanding af fagfolk og lægfolk som museet også havde lagt op til. En af deltagerne, Colin John Seymuor Jr., fra Scandinavian Attraction har lagt en serie billeder primært fra konferencens besøg i Glasmagasinet ud på nettet.

Museet er i gang med planlægningen af næste års glaskonference der bliver afholdt i Sverige.

 

Glastip 19. april 2016 – Nu også med glasforskning

Kunsthåndværkerhjem – også Lulu Sylvest er med

For kort tid siden udkom bogen Kunsthåndværkerhjem – 19 danske kunsthåndværkeres inspirerende rumForlaget Turbine. Der var omtalt i sidste Glastip med en bemærkning om at glaskunstnerne Trine Møhl & Tobias Drivsholm og Majbritt Zelmer Olsen er repræsenteret i bogen. Men også glaskunstner Lulu Sylvest er med. Se hendes hjemmeside og Glastip 8. oktober 2015. 224 sider, vejledende pris 279,95 kroner.

Nyt program for åbningsdagen for Ornament i Ebeltoft

I forbindelse med åbningen af udstillingen Ornament fredag den 22. april har Glasmuseet Ebeltoft fået mulighed for at præsentere endnu en af de deltagende kunstnere ved en artist talk – nemlig Claudia Borella (Australien / New Zealand).

Programmet for artist talks og glasdemonstrationer (det hele foregår på engelsk) er derfor ændret til følgende:

  • kl. 10.30: Artist talk med Richard M. Parrish (USA)
  • kl. 11.30: Artist talk med Claudia Borella (Australien / New Zealand)
  • kl. 14.00:Demo i værkstedet med Clare Belfrage (Autralien)

Glasposten april 2016

Der har været generalforsamling i Glasmuseets Venner, og Glasposten præsenterer derfor Glaslotteriets ti præmier og deres vindere. Ved generalforsamlingen optrådte Marie Retpen som aktuel vinder af Finn Lynggaards legat. Også Ida Wieth-Knudsen var med og præsenterede årets studioglas som venneforeningens medlemmer kan købe for 1800 kroner (begrænset antal).

Ida Wieth-Knudsen står for årets studioglas som er en del af hendes værkserie Both Sides Now af ’bundtede’ rør i glas og keramisk materiale som har været vist på sidste års Dansk Glas DG 15 på Glasmuseet Ebeltoft og senere samme år på Biennalen for Kunsthåndværk & Design i Carlsberg Byen, og som også er repræsenteret på Designmuseets nyligt åbnede permanente udstilling Dansk Design Nu. De (max) 30 unikaværker i årets studioglas er noget mindre udgaver (15-18 cm). Foto Jørn Bech.

Studioglasset præsenteres selvfølgelig i Glasposten, som også fortsætter januar-nummerets præsentation af den kommende udstilling Ornament med 15 perspektiver på ornamentik i moderne glas og de tilknyttede arrangementer (tidligere omtalt i Glastip), herunder især de to patchwork-arrangementer i pinsen og ved midsommer (Quilt in Public Day).

Når Glasmuseet den 22. april åbner sin sommerudstilling om ornamenter, vil førstesalen i den nye fløj være lukket fordi man her er ved at etablere en ny sanseudstilling om glas. Udstillingen udgør sammen med en ny stor læringsskulptur som installeres i museumshaven, og endnu flere af de digitale vidensstationer (skærme) som allerede findes på museet, et formidlingsprojekt som kaldes (H)ånden i glasset. Det er direktør Dan Mølgaard der løfter lidt på sløret, og vi kommer helt sikkert til at høre mere om projektet som ventes publikumsklart til sommerferien. Nordea Fonden har støttet med 1.275.000 kroner – som også financierer aktiviteter i Glashytten.

Endelig har Jan Kock en præsentation af den et år gamle Villum Window Collection, en privat museumsnyskabelse både tematisk og formidlingsmæssigt som tidligere har været omtalt et par gange i Glastip. I øvrigt har fagbladet Arkitekten også i sit april-nummer en anmeldelse af vinduesmuseet – som der desværre ikke kan linkes til.

Hempel Glasmuseum åbner sæsonen den 30. april

Årets store udstilling GLASUR – kemi, masse og myte, somåbner 30. april kl. 14-17, handler om samspillet mellem glas og ler, mellem masse og overflade, mellem form og dekoration og de to materialers særlige egenskaber. Og om glasurernes imitationer af naturens egne overflader (sten, lava, rimfrost, sne, mos, lav), om alkymistens værksted, om de kemiske forudsætninger for glasurernes farver og sidst, men ikke mindst om dramatiske eksperimenter fra glas- og keramikværkstederne.

Udstillingens kunstnere er Bente Skjøttgaard (keramik), Christina Schou Christensen (keramik), Gitte Jungersen (keramik), Ida Wieth (glas), Karen Lise Krabbe (glas), Maria Koshenkova (glas), Pernille Braun (glas), Pernille Pontoppidan Pedersen (keramik) og Therese Waenerlund (glas). Arkitekt og koordinator er Bettina Køppe, kurator Bodil Busk Laursen.

Samtidig vises udstillingerne Hempels Glaspris 2016, Maria Koshenkova, og Glashistorisk Selskab, Holbæk, Blomsterglas i alle regnbuens farver. Hempel Glasmuseum finder man på adressen Annebjerg Stræde 2 kort syd for Nykøbing Sjælland. Læs museets 28 siders udstillingsavis.

Maria Sparre-Petersen i Officinet 10.-15. maj

Danske Kunsthåndværkere & Designere præsenterer i maj måned i Officinet i København fire vidt forskellige projekter inden for emnerne 3D og materialitet, bæredygtigt glas, levende murværk samt digitale tekstilteknikker. Udstillingen 4+4 STATUS arrangeres i anledning af DKoD’s 40års jubilæum.

Uge 18 - Mellem 0 og 1 - ved arkitekt Rune Noël og grafisk designer Rune Bering Sørensen som undersøger digitale mediers materialitet og forsøger at bryde med de vanlige hierarkier omkring det fysiske og det digitale. Design talk onsdag den 4. maj kl. 17.

Uge 19 - GlassLab (Glasforskerens værksted) - ved ph.d. Maria Sparre-Petersen (se nedenfor) som inviterer publikum til at kigge ind i forskerens maskinrum, kommentere og gå i dialog. Under udstillingen vil Maria Sparre-Petersen være til stede omgivet af det forskningsmateriale hun har indsamlet og frembragt i de indledende og eksperimenterende faser af sit projekt om bæredygtigt glas. Hun fortsætter arbejdet i Officinet med dokumentation, katalogisering, analyse, refleksion og kommunikation af materialet – og åben for at de besøgende påvirker forskningens resultat. Design talk torsdag den 12. maj kl. 17.

Uge 20 - Det levende murværk - ved designer Karen-Lisbeth Rasmussen som viser eksempler på sit arbejde med at skabe smukke levende murværk med lys-skygge-virkning med nogle reliefsten fremstillet på Egernsund Tegl. Arkitekt Thomas Mau fra MAUHAUS viser hvordan han ønsker at bruge stenene. Design talk torsdag den 19. maj kl. 17.

Uge 21 - Tekstil og digitale teknikker (del af 3 Days of Design) - ved tekstildesignerne Helle Trolle, Berthe Forchammer, Stine Skytte, Kristine Boesen, Louise Ravnløkke, Malene Kristiansen og Vibeke Riisberg som demonstrerer digitale teknikker inden for væve-, strikke- og trykteknikker. Udstillingen giver publikum et eksklusivt indblik i designernes aktuelle projekter. Design talk fredag den 27. maj kl. 17.

Udstillerne vil dagligt være til stede i udstillingen og gå i dialog med publikum. Åbningstider tirsdag-søndag kl. 12-16, gratis adgang, ingen tilmelding. Adressen er Bredgade 66.

Maria Sparre-Petersen er uddannet glasdesigner ved Danmarks Designskole 1992-97, hvilket hun 1998-00 supplerede med en master of fine arts på Rhode Island School of Design. Indtil 2005 var hun gæstelærer rundt omkring blandt andet på Glas- og Keramikskolen på Bornholm, men har herefter været ansat som underviser på Danmarks Designskole. Her har hun i flere omgange været projektkoordinator for Designskolens samarbejde med industrien – fx Royal Copenhagen, Normann og Holmegaard. Fra 2012 har Maria desuden været ph.d.-studerende på Designskolen med emnet glas og bæredygtighed. Maria Sparre-Petersen har i 1997 og 2003 fået Kunsthåndværkerprisen af 1879 – først bronze og så sølv.

Café Moeslund – fra glas til gastronomi

Cafe Moeslund drives af Louisa og Henrik Moeslund som i mange år pustede glas i de samme lokaler på Stockflethsvej 3 på havnen i Ebeltoft indtil de i 2012 fulgte en gammel drøm og gik over til café- og restaurantdrift. Der er i april i år udgivet en tre minutter lang video om den familiedrevne Café Moeslund lavet af Michael Martini. Linket har den lokale glaspuster Pia Nissen lagt frem. Ud fra undertegnedes egne erfaringer kan stedet kun anbefales.

 

Glastip 29. april 2016 – Glasskib sejler til Brasilien

Susan Vivi Sørensen årets kunstner

Mens Ebeltoft Kunstforening i slutningen af marts holdt påskeudstilling foregik en afstemning blandt udstillingens gæster om hvem der skulle være Årets Kunstner 2016. Det blev glaskunstner Susan Vivi Sørensen – som vi derfor får fornøjelsen af at skrive om en gang mere endnu, til udnævnelsen hører nemlig at kunstforeningen senere afholder en særudstilling med hendes glaskunst. Se mere om Susan Vivi Sørensen i Glastip 19. marts.

Fra maj måned er nogle af Susan Vivi Sørensens smykkearbejder i øvrigt til salg i butikken på Glasmuseet Ebeltoft – blandt andet fra serien Nordsøbølge.

Aktuel facadeudsmykning på Glasmuseet

Glasmuseet i Ebeltoft fremstår for tiden med en speciel facade som henviser til museets aktuelle udstilling om ornamenter i og på glas. Der er tale om et banner på 300 m2 som er påtrykt et forstørret udsnit af et maleri af Niels Nedergaard som indgår i udstillingen. 

Maleriet tilhører det lokale tekstilfirma Kvadrat – en af museets vigtigste sponsorer. På et besøg i virksomheden bemærkede glasmuseets direktør Dan Mølgaard maleriet af Niels Nedergaard – som mindede ham om engang hvor han kørte Europa rundt i sin første bil – som var udstyret med gardiner i netop samme mønster – designet af samme Niels Nedergaard. Og det var med til at fostre idéen om en udstilling om mønstre og ornamentik i glas. 

Facadeudsmykningen er sponsoreret af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Se i øvrigt museets billedserie om udstillingen – hvor maleriet er baggrund på et par fotos. Og se denne billedserie med 11 fotos og tre videoer fra Clare Belfrages optræden i glashytten ved åbningen af Ornament-udstillingen. 

Hundestedskib til OL i Rio

Den igangværende udstilling af skibe af glas og træ lavet i samarbejde mellem Glassmedjen og Egeværk (se Glastip fra den 6. april) har haft besøg af ”The Girl from Ipanema”, alias Birgitte Bjerregaard, officiel vært for Den Danske Pavillon ved OL i Rio, og nu skal et af skibene være med til at repræsentere danske virksomheder og produkter under de olympiske lege. Det foregår på den verdensberømte strand i bydelen Ipanema i Rio de Janeiro, og pavillonen forventes at få en kvart million besøgende. Skibet sejler af sted i disse dage – i en container ombord på et Mærsk-skib.

Ved åbningen af skibsudstillingen i Glassmedjen i weekenden den 16.-17. april var der også et stort antal gæster – nemlig 700. Udstillingen kan ses til og med den 22. maj.

Finn Lynggaard-unika til salg på Glasbørsen

På Glasmuseets Venners hjemmeside findes der en glasbørs – et sted hvor man kan sælge glaskunst som man gerne vil skille sig af med til andre glaskunst-elskere. For tiden er der et stykke glaskunst af Finn Lynggaard til salg. Eller rettere to.

Det er en skulptur i to dele, hver et stykke cirkulært blæst glas på 47 cm i diameter hvortil er bundet stykker af trukne glasstænger. Værkerne er atypiske for Finn Lynggaard som kun lavede få af slagsen. De udbudte værker er fremstillet sidst i 1980erne til placering i en niche i Det Grafiske Hus på Strandvejen i Ebeltoft. Nichen findes ikke mere, og skulpturen er blevet ’hjemløs’ og nu sat til salg på Glasbørsen til en foreslået pris på 4000 kroner.

 


  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft