Glaslotteriet

Glaslotteriet er en årligt tilbagevendende begivenhed i forbindelse med Glasmuseets Venners generalforsamling.
 
Her kan medlemmer af Glasmuseets Venner vinde smukt specialindkøbt glaskunst af anerkendte glaskunstnere.
 
Deltagelse
For at kunne deltage i lodtrækningen skal du være medlem af Glasmuseets Venner samt tegne dig som medlem af glaslotteriet, som pt. koster 400 kr. årligt.
Glasmuseets Venners glaslotteri har følgende regler: Tillægskontingentet anvendes ubeskåret til indkøb af årlige gevinster til lotteriet. Glasmuseets Venner afholder administrationsudgifterne. Venneforeningens bestyrelse foranstalter indkøb af glas til brug for lotteriet.
 
Lotteriet administreres af bestyrelsen for Glasmuseets Venner. Generalforsamling er lotteriets højeste myndighed.
 
Når man melder sig til glaslotteriet, får man ét lod, som er med i udtrækningen efterfølgende år til generalforsamlingen. Vinder du ikke, og du fornyr dit medlemsskab af glaslotteriet, går dit/dine gamle lodder med i udtrækningen det kommende år til generalforsamlingen. Vinder du, mister du alle dine lodder, og du starter forfra med ét lod, hvis du fornyr medlemsskabet i glaslotteriet.
 
De indkøbte værker udstilles og udloddes på Glasmuseets Venners generalforsamling. Generalforsamlingens dirigent forestår udtrækningen. De indkøbte værker er fortløbende nummereret, således at det første udtrukne lod tildeles værk nr. 1 osv. Man kan kun vinde én gang ved trækningen, hvorefter alle ens resterende lodder er mistet.
 
Glaslotteriet træder i kraft, når mindst 50 medlemmer har betalt før 1. juli. Såfremt det krævede antal medlemmer ikke opnås, tilbagebetales allerede betalte kontingenter ved Glasmuseets Venners foranstaltning.

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft