Generalforsamling 2023

Ekstraordinær generalforsamling
LØRDAG DEN 22. APRIL 2023 kl. 13.00
i Det Gamle Posthus, S A Jensen Vej 1, 8400 Ebeltoft
 
Hermed vedtægtsbestemt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af bestyrelsens forslag om nedlæggelse af foreningen
med virkning fra 1. januar 2024.
3. Evt.
 
Ad. Pkt. 2
På den ordinære generalforsamling den 25. marts 2023 blev forslaget om nedlæggelse vedtaget med det nødvendige kvalificerede flertal, men da 50% af medlemmerne ikke var repræsenteret, som vedtægternes § 6 og 7 kræver, afholdes nu en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om nedlæggelse kan vedtages med almindeligt flertal af de fremmødte/ repræsenterede medlemmer.

Generalforsamling LØRDAG DEN 25. MARTS 2023 KL. 13.00
i Sognegaarden, Kirkegade 13, Ebeltoft

Hermed vedtægtsbestemt indkaldelse til årets generalforsamling og glaslotteri.

Generalforsamlingens dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år og planer for det kommende år v/formanden.
3 Regnskab og budget v/kassereren
4 Fastsættelse af årskontingent og tillægskontingent til Glaslotteriet.
5 Indkomne forslag.
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer & 2 suppleanter
7 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
8 Eventuelt
Glasmuseets beretning v/Mikkel Elming
9 Glaslotteriet
Åets indkøb til glaslotteriet vil være udstillet.

Ad punkt 5:
Bestyrelsen foreslår at foreningen nedlægges med udgangen af 2023. Forslaget er motiveret her.

Ad punkt 6 og 7:
Følgende best. medlemmer er på valg:
Lisbeth Lund, Pavla Rossini, Lone Willadsen og
Preben Fisker. De er alle villige til genvalg.

Følgende suppleanter er på valg:
Helene Christensen (villig til genvalg)
Jonas Noël Niedermann (ikke villig til genvalg)

Revisorerne og suppleanten er på valg:
Dan Andersen, Jørgen Hoffgaard og suppleant Mogens Kaalbye (De er alle villige til genvalg)

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft