Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen 2021
var som annonceret i Glasposten nr. 4 2020 planlagt til lørdag den 13. marts 2021.

Vi havde dog allerede på det tidspunkt en fornemmelse af, at vi ikke ville kunne gennemføre generalforsamlingen på betryggende vis den 13. marts. De udvidede restriktioner gør, at vi, selv om vi iflg. foreningens vedtægter skal afholde generalforsamlingen i årets første kvartal, bliver nødt til at udsætte den på ubestemt tid.
Det er vigtigt for bestyrelsen, at generalforsamlingen først bliver gennemført, når det kan gøres på betryggende vis uden nogen form for corona-risiko for deltagere.

Så snart vi ved, hvornår vi kan afholde generalforsamlingen, vil vi sætte indkaldelsen med dato på denne hjemmeside, meddele den i Glasposten nr. 2 eller nr. 3 og udsende en nyhedsmail til alle, vi har mailadresse på.

Vi håber på medlemmernes accept af, at vi i år ikke kan opfylde vedtægternes bestemmelse vedr. tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen og pas godt på Jer selv og andre.
Birgit Engsig
 
 

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft