Generalforsamling 2021

Generalforsamling Lørdag den 21. august kl. 13.00
i Sognegården i Ebeltoft, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft

Hermed vedtægtsbestemt indkaldelse til årets generalforsamling og glaslotteri. Indkaldelsen er desuden trykt i Glasposten nr. 2 2021 side 6.

Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og planer for det kommende år v/formanden.
3. Regnskab og budget v/kassereren
4. Fastsættelse af årskontingent og tillægskontingent til Glaslotteriet.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
7. Valg af to revisorer og 1 suppleant.
8. Eventuelt, herunder Museets beretning samt indlæg af legatmodtagerne fra 2019 og 2020.
9. Glaslotteriet

Ad punkt 6 og 7:
Følgende best.medlemmer er på valg:
Lisbeth Lund (villig til genvalg)
Preben Fisker (villig til genvalg)
Annelise Krogh (ønsker ikke genvalg)

Der skal nyvælges to suppleanter

Revisorerne og suppleanten er på valg:
Dan Andersen (villig til genvalg)
Jørgen Hoffgaard (villig til genvalg)
Mogens Kaalbye, suppleant (villig til genvalg)

Der serveres sandwich samt kaffe, the, øl og vand inden vi fortsætter med dagsordenen.

Foredrag:
Modtageren af Finn Lynggaards Fonds legat i 2019 Morten Klitgaard og legatmodtageren i 2020 Jonas Noël Niedermann kommer begge og fortæller om deres oplevelser og virke.

Årets Glaslotteri: Årets samlede indkøb til glaslotteriet vil være udstillet.

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft