Generalforsamling 2020

Generalforsamling lørdag den 22. februar 2020 kl. 13.00
i Sognegården i Ebeltoft, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft.

Hermed vedtægtsbestemt indkaldelse til årets Generalforsamling og glaslotteri. Indkaldelsen er desuden trykt i Glasposten nr. 1, 2020.

Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og planer for det/de kommende år v/formanden Birgit Engsig.
3. Regnskab og budget v/kasserer Jørgen Hoffgaard.
4. Fastsættelse af kontingent og tillægskontingent til Glaslotteriet.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af to revisorer og 1 suppleant
8. Eventuelt
9. Museets beretning ved museets direktør Dan Mølgaard
10. Glaslotteriet

Ad punkt 6 og 7:
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Birgit Engsig (villig til genvalg)
Jørn Bech (villig til genvalg)
Jan Kock (villig til genvalg)
Jørgen Hoffgaard (ønsker ikke genvalg)

Følgende suppleanter er på valg:
Lone Willadsen (villig til genvalg)
Karen Siune (ønsker ikke genvalg)

Revisorposten (genvalg mulig)

Der vil være sandwich samt kaffe, the, øl og vand inden vi fortsætter.

Foredrag: Modtageren af Finn Lynggaards legat for 2019 Morten Klitgaard kommer og fortæller om sin oplevelse og sit virke.

Auktion: Der vil på foranledning af Leif Vange være en auktion til fordel for en ung talentfuld glaskunstner. Se beskrivelse i Glasposten nr. 1, 2020.

Årets glaslotteri: Årets samlede indkøb til glaslotteriet vil være udstillet.

Vel mødt til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Birgit Engsig
Formand

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft