Generalforsamling 2019

Generalforsamling lørdag den 2.marts 2019 kl. 13.00
i Sognegården i Ebeltoft, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft.
 
Hermed indkaldelse til årets generalforsamling og glaslotteri.
 
Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og planer for det/de kommende år v. formanden Karen Siune.
3. Regnskab og budget v. kasserer Jørgen Hoffgaard
4. Fastsættelse af kontingent og tillægskontingent til Glaslotteriet.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af to revisorer og 1 suppleant
8. Eventuelt
9. Museets beretning ved museets direktør Dan Mølgaard
10. Glaslotteriet.
 
Ad punkt 6 og 7.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Lisbeth Lund (villig til genvalg)
Karen Siune (villig til genvalg som suppleant i 1 år)

Følgende suppleanter er på valg:
Annelise Krogh (villig til genvalg)
Ledig post (nyvalg)

Revisorposten (genvalg muligt)

Der vil være sandwich samt kaffe, te, øl og vand inden vi fortsætter.
 
Foredrag: Modtageren af Finn Lynggaards legat for 2018 Lise Eggers fortæller om sit arbejde bl.a. om, hvad hun brugte Finn Lynggaards legat til.
 
Årets studioglas præsenteres, Jean forventes til stede.
 
Årets glaslotteri: Årets samlede indkøb til glaslotteriet vil være udstillet.
 
Vel mødt til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Karen Siune
Formand

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft