Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 afholdes lørdag den 24. februar kl. 13.00 i Sognegården i Ebeltoft, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft.

Denne indkaldelse vil være den vedtægstbestemte og eneste indkaldelse til årets generalforsamling og glaslotteri.

Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Regnskab og budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af to revisorer og 1 supplerant
8. Eventuelt
 
Ad punkt 6
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
· Jan Kock (villig til genvalg)
· Jørn Bech (villig til genvalg)
· Jørgen Hoffgaard (villig til genvalg)
· Ned Cantrell (ønsker ikke genvalg)
· Bodil Bast (villig til genvalg)

Følgende suppleanter er på valg:
· Hanne Werner (ønsker ikke genvalg)
 
Der vil være sandwich samt kaffe, te, øl og vand inden vi fortsætter.

Foredrag
Foredrag af modtageren af Finn Lynggaards Pris for 2017
Bjørn Friborg.

Årets Glaslotteri
Årets samlede indkøb til glaslotteriet vil være udstillet.
 
Vel mødt til generalforsamlingen.
 
Med venlig hilsen
Karen Siune
Formand
 
 
 
 

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft