Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 afholdes lørdag den 25. februar kl. 13.00 i Sognegården i Ebeltoft, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft.

 
Vedtægstbestemt indkaldelse til årets generalforsamling og glaslotteri.
 
Generalforsamlingens dagsorden:
Valg af dirigent
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
2. Regnskab og budget
3. Fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af to revisorer og 1 supplerant
7. Eventuelt
 
Ad punkt 5. og 6.
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Karen Siune (villig til genvalg)
Lisbeth Lund (villig til genvalg)
Ned Cantrell (villig til genvalg)
 
Følgende suppleanter er på valg:
Preben Fisker (villig til genvalg)
Hanne Werner (villig til genvalg)
 
Der vil være sandwich samt kaffe, te, øl og vand inden vi fortsætter.
 
Foredrag
Modtageren af Finn Lynggaards legat for 2016 Aofi Soden fortæller om hvad hun brugte Finn Lynggaards legat til.
 
Årets glaslotteri
Årets samlede indkøb til glaslotteriet vil være udstillet.
Der er i alt 9 præmier i Glaslotteriet dette år til en samlet værdi af kr. 37.000.
 
Vel mødt til generalforsamlingen.
 
Mvh Karen Siune
formand
 
 
 
 
 

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft