Generalforsamling 2015

Lørdag den 7. marts kl. 13.00 i Sognegården i Ebeltoft 

Denne indkaldelse vil være den vedtægstbestemte og eneste indkaldelse til årets generalforsamling og glaslotteri.

Generalforsamlingens dagsorden:

 • Valg af dirigent 
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Regnskab og budget
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse og suppleanter
 • Valg af to revisorer og 1 supplerant
 • Eventuelt
 • Kort pause
 • Foredrag af modtageren af Finn Lyngaards Pris for 2014
  Ida Wieth-Knudsen
 • Årets glaslotteri 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Jørgen Hoffgaard (villig til genvalg)
Lisbeth Lund (villig til genvalg)
Karen Siune (villig til genvalg)
Morten Ledet (har ønsket at udtræde af bestyrelsen derfor ledig plads)


Følgende suppleanter er på valg:

Ned Cantrell (villig til genvalg)
Preben Fisker (villig til genvalg)
 
 
 
 
 
 
Se slideshow med præsentation af præmierne i Glaslotteri 2014.
Klik på det store foto herunder for at se alle foto i stort format.

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft