Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 afholdes lørdag den 27. februar 2016 kl. 13.00 i Sognegården i Ebeltoft.

Denne indkaldelse vil være den vedtægstbestemte og eneste indkaldelse til årets generalforsamling og glaslotteri.

Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Regnskab og budget
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af to revisorer og 1 suppleant
 8. Eventuelt
 9. Kort pause
 10. Marie Retpen fortæller
 11. Årets glaslotteri 
 
Ad punkt 5 og 6
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Jørn Bech (villig til genvalg)
Jan Koch (villig til genvalg)
Bodil Bast (villig til genvalg)
 
Følgende suppleanter er på valg:
Preben Fisker (villig til genvalg)
Hanne Werner (villig til genvalg)

Der vil være en kort pause, hvor der serveres sandwich samt kaffe, te, øl og vand inden vi fortsætter.

Modtageren af Finn Lynggaards legat for 2015, Marie Retpen, fortæller om, hvad hun brugte Finn Lynggaards legat til.
 
Årets glaslotteri.
Årets samlede indkøb til glaslotteriet vil være udstillet. Der er i alt 10 præmier i Glaslotteriet dette år til en samlet værdi af kr. 45.000.

Vel mødt til generalforsamlingen.

Mvh Karen Siune 
Formand
 
 

Regnskab 2015

Noter til regnskab 2015

Regnskab 2015, budget 2016 og budgetforslag 2017 
 

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft