Generalforsamling 2014

Lørdag den 1. marts kl 12.00 i Sognegården i Ebeltoft.

Denne indkaldelse vil være den vedtægtsbestemte og eneste indkaldelse til årets generalforsamling og glaslotteri. 

Generalforsamlingens dagsorden:

•  Valg af dirigent
•  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
•  Regnskab og budget
•  Fastsættelse af kontingent
•  Indkomne forslag
•  Valg af bestyrelse og suppleanter
•  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
•  Eventuelt
•  Årets glaslotteri 

Herefter vil der være et foredrag af modtageren af Finn Lynggaards Pris for 2013 Ditte Haahr Hvas 
 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Jørn Bech (villig til genvalg)
Jan Koch (villig til genvalg)
Morten Ledet (villig til genvalg)
 

Følgende suppleanter er på valg:

Ned Cantrell (villig til genvalg)
Bodil Bast (villig til genvalg)  

 

Referat af Generalforsamling

Formandens beretning for 2013

Regnskab 2013

Noter til regnskab 2013

Regnskab 2013, budget 2014 og budgetforslag 2015

 

Præsentation af præmierne i Glaslotteriet 2013


  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft