Generalforsamling 2013

Lørdag, den 23. februar 2013 kl. 13.00 i Sognegården i Ebeltoft 

Generalforsamlingens dagsorden:
•  Valg af dirigent
•  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
•  Regnskab og budget
•  Fastsættelse af kontingent
•  Indkomne forslag
•  Valg af bestyrelse og suppleanter
•  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
•  Eventuelt
•  Årets glaslotteri 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Jørgen Hoffgaard (villig til genvalg)
Karen Siune (villig til genvalg)
Mogens Kaalbye (ønsker ikke genvalg) 
 
Og suppleanterne:
Ned Cantrell (villig til genvalg)
Bodil Bast (villig til genvalg) 

Udover den vedtægtsbestemte dagsorden og Glaslotteriet har Jan Koch lovet at bidrage med et spændende indlæg.

Referat af Generalforsamling

Formandens beretning

Regnskab 2012

Noter til regnskab 2012

Regnskab 2012, budget 2013 og budgetforslag 2014

Noter til budget 2013 og budgetforslag 2014

 

 

 


  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft