Generalforsamling 2012

Lørdag, den 25. februar 2012 kl 13.00 i Sognegården i Ebeltoft
 
Denne indkaldelse vil være den vedtægtsbestemte og eneste indkaldelse til årets generalforsamling og glaslotteri.
 
Generalforsamlingens dagsorden:
•  Valg af dirigent
•  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
•  Regnskab og budget
•  Fastsættelse af kontingent
•  Indkomne forslag
•  Valg af bestyrelse og suppleanter
•  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
•  Eventuelt
•  Årets glaslotteri 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
Jan Koch (villig til genvalg)
Jørn Bech (villig til genvalg)
Thomas Skousen (ønsker ikke genvalg)
 
Og suppleanterne
Ned Cantrell (villig til genvalg)
Bodil Bast (villig til genvalg)
 
Udover den vedtægtsbestemte dagsorden og Glaslotteriet har Jan Koch lovet at bidrage med et spændende indlæg om ”Renæssanceglas i Norden”.
 
 

Diasshow fra Generalforsamlingen 2012

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft