Finn Lynggaards Fond

I forbindelse med Finn Lynggaards 80 års fødselsdag, den 11. januar 2010, blev der – som gave – etableret en fond, som en hyldest til en stor kunstner og iværksætter. Fonden har til formål, hvert år omkring Finn Lynggaards fødselsdag, at uddele et legat til en udøvende dansk glaskunstner med henblik på videreuddannelse eller studie-/inspirationsrejse.

Legatet på kr. 20.000 (sammensat af kr. 15.000 fra Glasmuseets Venner og kr. 5.000 fra fondens egne midler) bliver uddelt hvert år i januar måned omkring Finns fødselsdag.

Legatet kan søges af danskere, der arbejder med glas eller af udlændinge, der arbejder i Danmark.

Ansøgningsfristen for uddelingen 2022 er 1. november 2021.

Ansøgninger sendes til:
Finn Lynggards Fond
c/o Glasmuseet Ebeltoft
Strandvejen 8
8400 Ebeltoft
eller sfb@glasmuseet.dk

Såfremt du har søgt om og modtager fondslegatet, forventes det, at du kan være til stede på museet i Ebeltoft ved overrækkelsen af legatet den 11. januar 2022. Og at du kan være til stede ved Glasmuseets Venners Generalforsamling i foråret, hvor du dels fortæller om dit arbejde, og dels beretter om hvad legatmidlerne har været brugt til.

Modtagere ar legatet vil i perioden efter modtagelsen have mulighed for at blive præsenteret på Glasmuseet Ebeltoft med en mindre opstilling.
Finn

VEDTÆGTER for ”Finn Lynggaards Fond”
 
§ 1.
1.1. Fondens navn er: ”Finn Lynggaards Fond”.
1.2. Fonden er stiftet af midler ved donationer i forbindelse med Finn Lynggaards 80 års fødselsdag fra Glasmuseet Ebeltoft, Glasmuseets Venner, firmaer og private.
 
§ 2.
2.1. Fondens hjemsted og administration er Glasmuseet Ebeltoft, Strandvejen 8, 8400 Ebeltoft i Syddjurs Kommune.
 
§ 3.
3.1. Fondens formål er at støtte danske glaskunstnere med henblik på efteruddannelse og/eller studierejse.
 
§ 4.
4.1. Fonden kan, såfremt bestyrelsen måtte finde dette nødvendigt, anvende kr. 10.000 årligt til udlodning. Herudover kan bestyrelsen anvende evt. afkast af formuen til udlodning. Fondsuddelingen skal så vidt muligt ske på Finn Lynggaards fødselsdag den 11. januar.
 
§ 5.
5.1. Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder udover de i § 6 nævnte.
 
§ 6.
6.1. Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der supplerer sig selv.
6.2. Som fondens første bestyrelse er valgt: 1) Finn Lynggaard (udøvende glaskunstner) 2) Dagmar Brendstrup (direktør for Glasmuseet) 3) Mogens Kaalbye (formand/bestyrelsesmedlem for Glasmuseets Venner)
6.3 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af en udøvende glaskunstner, direktøren for Glasmuseet og formanden eller et bestyrelsesmedlem fra Glasmuseets Venner.
6.4 Bestyrelsen modtager intet arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet, dog betaler fonden bestyrelsesmedlemmers evt. omkostninger ved udøvelse af hvervet.
6.5 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens virke og skal udøve sit hverv på betryggende vis, men hæfter ikke for foreningens økonomiske forpligtelser.
 
§ 7.
7.1. Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. Det første regnskabsår går dog fra fondens stiftelse til udgangen af kalenderåret.
 
§ 8.
8.1. Fondens midler skal anbringes efter de regler, der er fastsat om anbringelsen af fondes midler.
 
§ 9.
9.1. Årets overskud, evt. med tillæg af andel af formue jfr. § 4, anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til fondens formål, jf. § 3.
 
§ 10.
10.1. Denne vedtægt kan alene ændres af fondsmyndigheden efter indstilling fra bestyrelsen, jfr. fondslovens § 32.
 
§ 11.
11.1. Såfremt fonden likvideres tilfalder midlerne Glasmuseet Ebeltoft.
 
 
Fondsbestyrelsen 2021:
 
Tchai Munch
Glasformgiver
 
Birgit Engsig
Formand for Glasmuseets Venner
 
Rebecca Matthews
Direktør for Glasmuseet Ebeltoft
 
 
 

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft