Legatmodtager 2018

Legatet fra Finn Lynggaaards Fond blev i 2017 uddelt i forbindelse med åbningen af YOUNG GLASS 2017.
 
Men vi er nu tilbage i det sædvanlige spor. Legatet, der er på 15.000 kr., idet Glasmuseets Venner giver kr. 10.000, og de øvrige midler kommer fra fondens egne midler, vil blive uddelt i januar 2018 omkring Finns fødselsdag.
 
Fondsbestyrelsen, der aktuelt består af Tchai Munch, glaskunstner, Dan Mølgaard, direktør for Glasmuseet og Karen Siune, formand for Glasmuseets Venner, indkalder hermed ansøgere til legatuddelingen i januar 2018.
 
Legatet kan ansøges af danskere, der arbejder med glas eller af udlændinge, der arbejder i Danmark.
  
Såfremt du har søgt om og modtager fondslegatet, forventes det, at du kan være til stede på museet i Ebeltoft ved overrækkelsen af legatet d. 11. januar. Og at du kan være til stede ved Glasmuseets Venneforenings Generalforsamling i foråret, hvor du dels fortæller om dit arbejde, og dels beretter om hvad legatmidlerne har været brugt til.

Modtager af legatet vil i perioden efter modtagelsen have mulighed for at blive præsenteret på Glasmuseet Ebeltoft med en mindre opstilling.
 
Ansøgere bedes inden den 17. november 2017 fremsende en kortfattet, skriftlig ansøgning med CV til:

Ansøgninger sendes til:
 
Bestyrelsen for 
Finn Lynggaards Fond
c/o Glasmuseet Ebeltoft
Strandvejen 8
8400 Ebeltoft
glasmuseet@glasmuseet.dk

eller dan@glasmuseet.dk
 
 
 
 

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft