Aktiviteter

Ved siden af en række arrangementer i form af udflugter til ind og udland, foredragsrækker, ferniseringer og weekendarrangementer (se under ARRANGEMENTER) samt udgivelse af ”Glasposten” og glasnyheder, har Glasmuseets Venner en række aktiviteter.

Aktiviteter som medlemmerne kan deltage i eller få glæde af, og som er med til at promovere foreningen og skabe interesse for den moderne glaskunst:

Top


GLASLOTTERIET
- der som en årlig tilbagevendende begivenhed - i forbindelse med foreningens generalforsamling - udlodder 10-12 unikke glaskunstværker til de af medlemmerne, der har indmeldt sig i glaslotteriet.
 
FINN LYNGGAARDS FOND
- et fond, der blev dannet i 2010, i anledning af Finn Lynggaards 80 år fødselsdag. til ære for iværksætteren og idéskaberen af moderne glas-kunst i Danmark og Danmarks Glasmuseum i Ebeltoft. Legatet, der pt. er på 15.000 kr., heraf de 10.000 fra GMV mens de resterende 5.000 kommer fra fonden, uddeles i januar, såvidt muligt på Finn´s fødselsdag til en udøvende, dansk glaskunstner, med henblik på videreuddannelse eller studie/inspirationsrejse.
 
ÅRETS STUDIOGLAS
- unge up-coming glaskunstnere får hvert år mulighed for at byde ind med forslag til et ”Årets Studioglas”. Efter GMV-bestyrelsens valg tilbydes medlemmerne op til 30 nummererede og signerede eksemplarer af det valgte værk, der kan købes direkte hos kunstneren af foreningens medlemmerne til en favorabel pris. Ideen er samtidig at understøtte og promovere unge danske glaskunstnere.
 
FRIVILLIG BISTAND TIL MUSEET
- en naturlig del af Glasmuseets Venner’s støtte til Glasmuseet Ebeltoft, er – udover økonomiske donationer eller behovsrettede gaver – at yde praktisk bistand som frivillig hjælp i reception og butik, eller mere ”hårdtarbejdende” bistand ved skift af udstillinger og andre gøremål.
Interesserede medlemmer er velkomne til at rette henvendelse til GMV’s sekretær eller formand, der vil formidle kontakten til museet.
 
GLASRUTEN
Som hjælp til at finde rundt i Glasbyen Ebeltoft udgiver foreningen publikationen GLASRUTEN, som giver en oversigt over glasværksteder i Ebeltoft og omegn. Publikationen, der kan hentes på Glasmuseet eller rekvireres hos foreningen, giver desuden en kort oversigt over glasværksteder, der er tilknyttet GLASNETTET.
 

  Glasmuseets Venner · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft